Brighter เลือกเอไอเอสและอีริคสัน ในการร่วมให้บริการโมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่น สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในประเทศไทย ในชื่อโปรดักส์ Actiste

Actiste

16 พฤษภาคม 2560 : เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ในประเทศไทยและอีริคสันร่วมเป็นพันธมิตรกับ Brighter จากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีในรูปแบบโมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่น ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ในการวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด และคำนวณปริมาณอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องใช้อินซูลินอย่างอัตโนมัติ  ผ่านโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลของเอไอเอสเพื่อ บริหารจัดการเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์ IoT ผ่านแพลทฟอร์มของเอไอเอสและอิริคสัน DCP (Device Connection Platform)

 

Actiste

image007

จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย ประมาณ 4 ล้านรายในปี 2558 และจากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญสนับสนุนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2545 นั้นจะเห็นว่าภาครัฐให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอันดับต้น ๆ อันสอดคล้องกับแนวคิดของ Brighter ที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยดูแลสุขภาพคนไทยที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงเป็นความร่วมมือร่วมกับเอไอเอส และ อีริคสัน ในการช่วยให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องรักษาด้วยอินซูลินเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน พร้อมด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และส่งข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลท์แคร์ เพื่อให้คำแนะนำกับผู้ป่วย ในประเทศไทย เร็วๆ นี้

นาย Truls Sjöstedt ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Brighter จำกัด ประเทศสวีเดน กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นในการที่จะให้บริการ โมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่น สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในประเทศไทย ร่วมกับเอไอเอส ผู้นำการให้บริการโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย วิสัยทัศน์ของเอไอเอสในการเป็นผู้นำด้านบริการดิจิทัลไลฟ์ยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Brighter ทางด้านดิจิตอลเฮลท์แคร์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของเอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะนำเครือข่าย 4.5G, 4G และ Fix Broadband ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มาสนับสนุน และยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพที่เป็นความต้องการพื้นฐาน เรายังรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับ Brighter และ อีริคสัน ในการสนับสนุนโครงข่าย และแพลทฟอร์ม สำหรับโมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่นเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยเครือข่ายในประเทศไทยที่ครอบคลุมสูงสุดในประเทศไทย และรองรับเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำให้บริการนี้สามารถตอบโจทย์ผู้ป่วยเบาหวานได้ทั่วประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเราเชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการบุกเบิกการพัฒนาโซลูชั่นด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม Creating Shared Value (CSV) ของเอไอเอส”

นาง Nadine Allen กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อิริคสันมีความยินดีกับความสำเร็จในกลยุทธ์ของอิริคสันในการเข้าร่วมกับผู้ผลิตสินค้าที่เป็น global/international OEM และการเข้าร่วมสัญญาธุรกิจกับผู้นำการให้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในการให้บริการอีริคสันแพลทฟอร์ม DCP และจากการที่อีริคสันเป็นพันธมิตรกับเอไอเอสและ Brighter อีริคสันมีความยินดีที่ได้มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Digital Thailand การให้บริการนี้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ”ถูกใจบทความนี้  0