Fitbit ออกมายืนยันแล้วว่า Fitbit Flex 2 ไม่ระเบิด

Fitbite-Flex-2 Fiibit Flex 2 ไม่ระเบิด

หลังจากที่มีข่าว Fitbit Flex 2 ระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอนนี้ทาง Fitbit ออกมายืนยัน และทดสอบเรียบร้อยแล้วว่า ไม่มีปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน โดยงานนี้ให้ผู้ใช้งาน Fitbit ใช้งานได้อย่างสบายใจได้เลย เพราะทาง Fitbit เองก็ยืนยันและเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

Fitbit Flex 2 ระเบิดเมื่อขณะอ่านหนังสืออยู่ เมื่อคราวที่แล้ว ซึ่งทาง Fitbit ก็มาทดสอบยืนยันเรียบร้อย หากจากการใช้งานที่ถูกต้องตามปกติจะไม่มีเหตุใดๆ เกิดขึ้นแน่นอน แต่อาจจะเกิดจากพลังงานจากภายนอก ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นพลังงานอะไร ซึ่งทาง Fitbit เองได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นอันดับสูงสุด ดังนั้นก็หมดกังวลได้เลยและสามารถสวมใส่ Fitbit ได้อย่างไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใด

อ้างอิง gizmochinaถูกใจบทความนี้  0