ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โชว์เทคโนโลยีสถานีอัดประจุไฟฟ้า

Partner Project & EcoBuilding

 นายธนากร วงศ์วิเศษ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจ Partner Project & EcoBuilding ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EVlink) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ารอบด้าน ให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย โดยข้อดีของสถานีอัดประจุฟ้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือ สามารถตอบโจทย์ได้สำหรับใช้ส่วนบุคคลในที่พักอาศัย และสาธารณะ พร้อมความสามารถในแปลงกระแสไฟจากขาเข้า ให้จ่ายออกไปสู่แบตเตอรี่รถยนต์โดยปรับคุณภาพของไฟฟ้าให้มีความเสถียร ช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า อันเป็นหัวใจสำคัญของพลังงานในการขับเคลื่อน โดยงานดังกล่าวมีขึ้นที่ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

Partner Project & EcoBuilding

นายธนากร วงศ์วิเศษ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจ Partner Project & EcoBuilding ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EVlink) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ารอบด้าน ให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย โดยข้อดีของสถานีอัดประจุฟ้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือ สามารถตอบโจทย์ได้สำหรับใช้ส่วนบุคคลในที่พักอาศัย และสาธารณะ พร้อมความสามารถในแปลงกระแสไฟจากขาเข้า ให้จ่ายออกไปสู่แบตเตอรี่รถยนต์โดยปรับคุณภาพของไฟฟ้าให้มีความเสถียร ช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า อันเป็นหัวใจสำคัญของพลังงานในการขับเคลื่อน โดยงานดังกล่าวมีขึ้นที่ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0