“กลุ่มทรูเลือกใช้โซลูชั่น Dual Band Dot สำหรับการขยายโครงข่ายภายในอาคาร”

Dual Band Dot

 ทรูได้เลือกอีริคสัน (NASDAQ:ERIC) ให้เป็นผู้ติดตั้งและวางระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคารโดยใช้โซลูชั่น Dual Band Dot เป็นรายใหญ่รายแรกของโลก เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการภายในอาคารทั่วทั้งประเทศ โดยทรูจะเริ่มดำเนินการติดตั้งโซลูชั่น Dual Band Dot ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยจะมุ่งเน้นแผนการติดตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง โดยจะเริ่มให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม 

 

 

 

Dual Band Dot

 กลุ่มทรูเลือกใช้โซลูชั่น Dual Band Dot สำหรับการขยายโครงข่าย

ภายในอาคาร

·      ทรูได้เลือกอีริคสันให้เป็นผู้ติดตั้งและวางระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคารโดยใช้โซลูชั่น Dual Band Dot เป็นรายใหญ่รายแรกของโลก

·      การวางโครงข่ายภายในอาคารด้วยโซลูชั่น Dual Band Dot จะช่วยให้ทรูสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงข่ายภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับหลายย่านความถี่ และรองรับเทคโนโลยี Carrier Aggregation

·      โซลูชั่น Dual Band Dot เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Radio Dot System จากอีริคสัน สามารถให้บริการสองย่านความถี่ไว้ในอุปกรณ์ชุดเดียว เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้คลื่นความถี่ที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ทรูได้เลือกอีริคสัน (NASDAQ:ERIC) ให้เป็นผู้ติดตั้งและวางระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคารโดยใช้โซลูชั่น Dual Band Dot เป็นรายใหญ่รายแรกของโลก เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการภายในอาคารทั่วทั้งประเทศ โดยทรูจะเริ่มดำเนินการติดตั้งโซลูชั่น Dual Band Dot ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยจะมุ่งเน้นแผนการติดตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง โดยจะเริ่มให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม

 

โซลูชั่น Dual Band Dot เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Radio Dot System จากอีริคสัน ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง และยังสามารถให้บริการร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายนอกอาคารได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังสามารถรองรับการให้บริการในหลายย่านความถี่และเทคโนโลยี Carrier Aggregation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ระบบ 5G

 

นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค-คุณภาพโครงข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่สัญญาณสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย โซลูชั่น Dot จากอีริคสันที่มีขนาดเล็ก สร้างความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ทำให้สามารถขยายโครงข่ายภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ด้วยโซลูชั่นที่รองรับสองย่านความถี่และเทคโนโลยี Carrier Aggregation จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด”

 

นางนาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากการที่ผู้บริโภคชาวไทยนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Mobile Broadband) รวมทั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ การเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่อาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยโซลูชั่น Dual Band Dot จากอีริคสันที่กำลังดำเนินการติดตั้งให้กับทรูเป็นระบบโครงข่ายส่งสัญญาณภายในอาคารประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าการลงทุนที่สุดในธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ด้วยโซลูชั่น Dot ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายสำหรับการวางโครงข่ายภายในอาคาร

 

โซลูชั่น Dual Band Dot เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Radio Dot System จากอีริคสัน สามารถให้บริการสองย่านความถี่ไว้ในอุปกรณ์ชุดเดียว เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้คลื่นความถี่ที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพถูกใจบทความนี้  1