Wiser ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสำหรับสังคมเมืองยุค 4.0

Schneider Electric

 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว Wiser Home control ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ครบเครื่องเรื่องความสะดวกและปลอดภัย ในการจัดการบ้าน ยุค 4.0 ผู้ใช้สามารถสั่งเปิด-ปิด ตั้งค่าอัตโนมัติ และควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ แผงควบคุมหน้าจอแอลอีดีระบบสัมผัส เช่น ระบบแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง สมาร์ททีวี ชุดโฮมเธียร์เตอร์ ระบบม่าน กล้อง CCTV และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อและทำงานผสานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้อีกด้วย ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย แต่ยังให้ความอุ่นใจในเวลาไม่อยู่บ้าน ด้วยความง่ายในการตรวจสอบสถานะความปลอดภัย เช่น เมื่อไม่อยู่บ้าน แต่มีคนมาเยี่ยม จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามายังสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เราสามารถดูออนไลน์ได้ทันที ขณะที่ผู้มาเยี่ยมจะพูดคุยกับเราผ่าน Xightor ซึ่งเป็นระบบควบคุมทางเข้า-ออกประตูบ้าน นอกจากนี้ เรายังสั่งเปิด-ปิด ประตูบ้านเพื่อให้เพื่อน หรือ ญาติ เข้ามาในบ้านในทันทีได้อีกด้วย เติมเต็มความสุขและความปลอดภัยในสังคมยุค 4.0 ได้อย่างครอบคลุม

 

 

Schneider Electric

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว Wiser Home control ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ครบเครื่องเรื่องความสะดวกและปลอดภัย ในการจัดการบ้าน ยุค 4.0 ผู้ใช้สามารถสั่งเปิด-ปิด ตั้งค่าอัตโนมัติ และควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ แผงควบคุมหน้าจอแอลอีดีระบบสัมผัส เช่น ระบบแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง สมาร์ททีวี ชุดโฮมเธียร์เตอร์ ระบบม่าน กล้อง CCTV และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อและทำงานผสานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้อีกด้วย ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย แต่ยังให้ความอุ่นใจในเวลาไม่อยู่บ้าน ด้วยความง่ายในการตรวจสอบสถานะความปลอดภัย เช่น เมื่อไม่อยู่บ้าน แต่มีคนมาเยี่ยม จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามายังสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เราสามารถดูออนไลน์ได้ทันที ขณะที่ผู้มาเยี่ยมจะพูดคุยกับเราผ่าน Xightor ซึ่งเป็นระบบควบคุมทางเข้า-ออกประตูบ้าน นอกจากนี้ เรายังสั่งเปิด-ปิด ประตูบ้านเพื่อให้เพื่อน หรือ ญาติ เข้ามาในบ้านในทันทีได้อีกด้วย เติมเต็มความสุขและความปลอดภัยในสังคมยุค 4.0 ได้อย่างครอบคลุมถูกใจบทความนี้  0