AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน

AIS express

4 มิถุนายน 2560 : AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน พร้อมให้ลูกค้า AIS ที่โรมมิ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ฟรีที่หมายเลข +447918651720, +447436831519 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 (เวลาสหราชอาณาจักร) 

 

 

AIS express 2

4 มิถุนายน 2560 : AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน พร้อมให้ลูกค้า AIS ที่โรมมิ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ฟรีที่หมายเลข +447918651720, +447436831519 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 (เวลาสหราชอาณาจักร)ถูกใจบทความนี้  0