ซัมซุงประกาศความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มอาชีพสาขาช่างอุตสาหการในโครงการ “Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างซัมซุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 กรุงเทพฯ – ซัมซุง นำโดย มร. โยง เชิล โจ ประธานบริษัท (ที่ 2 จากขวา) และนายวาริท  จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร (ขวาสุด) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ซ้ายสุด) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือแนะนำอาชีพสาขาช่างอุตสาหการ  ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน Samsung Career Discovery

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างซัมซุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรุงเทพฯ – ซัมซุง นำโดย มร. โยง เชิล โจ ประธานบริษัท (ที่ 2 จากขวา) และนายวาริท  จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร (ขวาสุด) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ซ้ายสุด) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือแนะนำอาชีพสาขาช่างอุตสาหการ  ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยแนะนำอาชีพให้กับเด็กมัธยม เพื่อให้มีโอกาสได้ค้นพบตัวเองและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจเลือกสายอาชีพในการศึกษาต่อ โดยความร่วมมือประกอบด้วยการค้นหาบุคคลต้นแบบในสายอาชีพต่างๆ และเพิ่มวิดีทัศน์แนะนำอาชีพช่างอุตสาหการลงในเว็บแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ซัมซุงยังเตรียมแนะนำอาชีพสะเต็มศึกษา เกษตรนวัตกรรมใหม่ และธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยการลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

 ถูกใจบทความนี้  1