กลุ่มทรู เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ASEAN – Korea Center (AKC) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT)

167

 กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2560 –  กลุ่มทรู โดย ดร.ณัฏฐกฤตย์ สงวนดีกุล (ที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการพาณิชย์ เทคโนโลยี IoT บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ASEAN – Korea Center (AKC) หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี ที่บินตรงมาประเทศไทย และได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรผู้นำด้าน IoT ที่มีส่วนสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมบรรยายในหัวข้อ “Business Transformation for Thailand 4.0 with Internet of Things (IoT)” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยี IoT มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การหารือแนวทางการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาภาคธุรกิจ IoT ของไทยร่วมกับ ASEAN-Korea Center ต่อไป ณ ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

 

 

167

กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2560 –  กลุ่มทรู โดย ดร.ณัฏฐกฤตย์ สงวนดีกุล (ที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการพาณิชย์ เทคโนโลยี IoT บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ASEAN – Korea Center (AKC) หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี ที่บินตรงมาประเทศไทย และได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรผู้นำด้าน IoT ที่มีส่วนสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมบรรยายในหัวข้อ “Business Transformation for Thailand 4.0 with Internet of Things (IoT)” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยี IoT มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การหารือแนวทางการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาภาคธุรกิจ IoT ของไทยร่วมกับ ASEAN-Korea Center ต่อไป ณ ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษกถูกใจบทความนี้  1