กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย

A Mug of Love Together Collection

กลุ่มทรู ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย ภูมิใจนำเสนอแก้วกาแฟ A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ…ให้ด้วยรัก – ดีไซน์พิเศษ 4 ลวดลาย ได้แก่ Caring Credible Creative และ Courageous ที่สะท้อนคุณค่าของการมีกันและกัน ผลงานสร้างสรรค์จากฝีมือน้องทิว – นายวัชรพล ดอชนะ น้องเกม – นายสัณฑกร ชาติพาณิชย์ น้องเจเจ – นายเจตนิพิฐ เนียมประเสริฐ และน้องกาญจน์ – นายวีรโชติ เกสรบัว ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรศิลปะบำบัดของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน True Autistic Thai Center จนสามารถดึงศักยภาพและพรสวรรค์ที่แฝงเร้นของเด็กออทิสติกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่โดดเด่น ผู้สนใจสามารถหาซื้อ A Mug of Love Together Collection ได้ในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังมีแก้วกาแฟทรูคอฟฟี่ A Mug of Love คอลเล็กชันแรกกลับมาจำหน่ายอีกครั้งในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูคอฟฟี่ 50 สาขาทั่วประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาและทุนการฝึกอาชีพแก่มูลนิธิออทิสติกไทย 

 

 

A Mug of Love Together Collection

กลุ่มทรู  ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย

A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ…ให้ด้วยรัก 4 ดีไซน์ สะท้อนคุณค่าการมีกันและกัน ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ

 

กลุ่มทรู ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย ภูมิใจนำเสนอแก้วกาแฟ A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ…ให้ด้วยรัก – ดีไซน์พิเศษ 4 ลวดลาย ได้แก่ Caring Credible Creative และ Courageous ที่สะท้อนคุณค่าของการมีกันและกัน ผลงานสร้างสรรค์จากฝีมือน้องทิว – นายวัชรพล ดอชนะ น้องเกม – นายสัณฑกร ชาติพาณิชย์ น้องเจเจ – นายเจตนิพิฐ เนียมประเสริฐ และน้องกาญจน์ – นายวีรโชติ เกสรบัว ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรศิลปะบำบัดของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน True Autistic Thai Center จนสามารถดึงศักยภาพและพรสวรรค์ที่แฝงเร้นของเด็กออทิสติกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่โดดเด่น ผู้สนใจสามารถหาซื้อ A Mug of Love Together Collection ได้ในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังมีแก้วกาแฟทรูคอฟฟี่ A Mug of Love คอลเล็กชันแรกกลับมาจำหน่ายอีกครั้งในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูคอฟฟี่ 50 สาขาทั่วประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาและทุนการฝึกอาชีพแก่มูลนิธิออทิสติกไทย

 

การเปิดจำหน่ายแก้วกาแฟทั้ง 2 รุ่นนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนการนำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตใจคนให้เข้าถึงเด็กออทิสติก เพราะศิลปะเป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ โดยที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทยและคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Vulnerable Group of People” รวมถึงร่วมสนับสนุนโครงการที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพ โอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ สร้างความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มคนพิการ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมบุคคลธรรมดาถูกใจบทความนี้  0