สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย

Thailand Innovation Districts

 กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2560 – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่สองจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่สองจากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation Districts) ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมยกระดับพื้นที่ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศ โดยกลุ่มทรูจะร่วมสนับสนุนการจัดตั้งย่านนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี ที่กลุ่มทรูกำลังพัฒนาโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านดิจิทัล ภายใต้แนวคิดระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ  รวมทั้งย่านนวัตกรรมปทุมวัน และย่านนวัตกรรมในภูมิภาค จ.ภูเก็ต เป็นต้น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Thailand Innovation Districts

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย ยกระดับพื้นที่ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

 

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2560 – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่สองจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่สองจากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation Districts) ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมยกระดับพื้นที่ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศ โดยกลุ่มทรูจะร่วมสนับสนุนการจัดตั้งย่านนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี ที่กลุ่มทรูกำลังพัฒนาโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านดิจิทัล ภายใต้แนวคิดระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ  รวมทั้งย่านนวัตกรรมปทุมวัน และย่านนวัตกรรมในภูมิภาค จ.ภูเก็ต เป็นต้น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0