AIS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

AIS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 4

 จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากยังคงได้รับความเดือดร้อน เอไอเอสจึงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ตั้งเต็นท์

AIS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 2

AIS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 1  

AIS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 3  

AIS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากยังคงได้รับความเดือดร้อน เอไอเอสจึงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ตั้งเต็นท์

“เอไอเอส ร่วมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม” บริเวณถนนสุขเกษม จ.สกลนคร เพื่อมอบอาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร โดยเปิดให้บริการโทรฟรี และชาร์ตแบตเตอรี่มือถือได้ภายในเต็นท์ด้วย

นอกจากนี้ เอไอเอส โดย นายวีรวัฒน์ เกียรติพงศ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ยังร่วมกับ กสทช. โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ ในการนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ถูกใจบทความนี้  0