เอไอเอส รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เอไอเอส รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017_1

 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ผู้บริหารและพนักงานเอไอเอสจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วันนี้ เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017”  ต่อเนื่องเป็นปีที่  8  จากเวที Money & Banking Awards 2017  ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมี
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล 

 

 เอไอเอส รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017_2 

เอไอเอส รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017_3

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ผู้บริหารและพนักงานเอไอเอสจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วันนี้ เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017”  ต่อเนื่องเป็นปีที่  8  จากเวที Money & Banking Awards 2017  ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

 ถูกใจบทความนี้  0