เดลล์ อีเอ็มซี มอบเซิร์ฟเวอร์แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เดลล์ อีเอ็มซี

 เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) นำโดย นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน พร้อมด้วย นายธาดา เศวตศิลา (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มทรู มอบเซิร์ฟเวอร์แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ     นภาธร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ขวาสุด) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับมอบเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้รองรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบทะเบียนราษฏร์ กรมการปกครอง ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้​ 

 

 

เดลล์ อีเอ็มซี

เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) นำโดย นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน พร้อมด้วย นายธาดา เศวตศิลา (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มทรู มอบเซิร์ฟเวอร์แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ     นภาธร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ขวาสุด) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับมอบเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้รองรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบทะเบียนราษฏร์ กรมการปกครอง ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้​ถูกใจบทความนี้  1