ชาวทรูมูฟ เอช เป็นปลื้มบริษัทไทยรับรางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก

Asia-Pacific ICT Awards 2017

ทรูมูฟ เอช โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล (ที่ 7 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มด้านการพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมฉลองความสำเร็จของ ทรูมูฟ เอช จากการคว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน Asia-Pacific ICT Awards 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์  โดย ทรูมูฟ เอช ได้รับรางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ LTE และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยองค์รวมแห่งปี 2560 ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Frost & Sullivan (2017 Frost & Sullivan Asia Pacific LTE and Mobile Service Provider of the Year) โดยรางวัลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินโดยผู้บริหารระดับสูงในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนักวิเคราะห์จาก Frost & Sullivan ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพความสำเร็จของ ทรูมูฟ เอช อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

 

Asia-Pacific ICT Awards 2017

ชาวทรูมูฟ เอช เป็นปลื้มบริษัทไทยรับรางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก

–   รางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ LTE

–   รางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยองค์รวมแห่งปี 2560

 

ทรูมูฟ เอช โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล (ที่ 7 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มด้านการพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมฉลองความสำเร็จของ ทรูมูฟ เอช จากการคว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน Asia-Pacific ICT Awards 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์  โดย ทรูมูฟ เอช ได้รับรางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ LTE และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยองค์รวมแห่งปี 2560 ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Frost & Sullivan (2017 Frost & Sullivan Asia Pacific LTE and Mobile Service Provider of the Year) โดยรางวัลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินโดยผู้บริหารระดับสูงในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนักวิเคราะห์จาก Frost & Sullivan ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพความสำเร็จของ ทรูมูฟ เอช อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติถูกใจบทความนี้  0