ทรูมูฟ เอช สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมของคนพิการ ร่วมมอบส่วนลดค่าบริการ 10% พร้อมเปิดแพ็กเกจพิเศษให้เล่นเน็ต 1 Mbps แบบไม่ลดสปีด

TrueMove H 1 Mbps

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการฯ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสำนักงาน กสทช. ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโอกาสนี้ ทรูมูฟ เอช โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดทำระบบการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ทั้งการลดราคา 10% จากราคาแพ็กเกจปกติ หรือการออกแพ็กเกจพิเศษให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 1 Mbps หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด 

 

 

TrueMove H 1 Mbps

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการฯ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสำนักงาน กสทช. ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโอกาสนี้ ทรูมูฟ เอช โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดทำระบบการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ทั้งการลดราคา 10% จากราคาแพ็กเกจปกติ หรือการออกแพ็กเกจพิเศษให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 1 Mbps หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดถูกใจบทความนี้  1