เอไอเอส ลงนามความร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการใช้ GPS Tracking บน AIS IoT Network/Ecosystem เพื่อผู้ประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0

เอไอเอส-กรมการขนส่งทางบก_4

 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษกิจดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยนำเครือข่ายดิจิทัลทั้ง 3G, 4G และ 4.5G ที่มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ มาสนับสนุนการทำงานของระบบติดตามรถผ่าน GPS Tracking ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการของกรมการขนส่งทางบกได้แบบเรียลไทม์ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ เพิ่มทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมสนับสนุน และจูงใจผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ ให้หันมาใช้ระบบติดตามการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ

 

 

เอไอเอส-กรมการขนส่งทางบก_ 1 

เอไอเอส-กรมการขนส่งทางบก_2  

เอไอเอส-กรมการขนส่งทางบก_3

ทั้งนี้ โซลูชั่นส์ GPS Tracking จาก AIS Business Solution ยังมีแพ็กเกจดาต้าพิเศษที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการใช้งาน GPS Tracking ทุกประเภท ตั้งแต่การใช้งานเฉพาะการติดตามรถผ่านระบบ GPS ที่ใช้ปริมาณข้อมูลน้อย จนถึงหรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประเภทกล้องบนรถที่ใช้ปริมาณข้อมูลมากขึ้นในรูปแบบ Bulk data sharing หรือต่อยอดการใช้งานติดตามรถข้ามประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยแพ็กเกจเสริมโรมมิ่งเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการ GPS Tracking ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเอไอเอสยังมีโซลูชั่นครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจทั้งกลุ่มบริการ Enterprise Data Circuit, Cloud และ Data Center ซึ่งสามารถออกแบบเชื่อมโยงกับโครงข่ายดาต้าไร้สาย ช่วยลดต้นทุน สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย และยังพร้อมสนับสนุนผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบริการ IoT ด้วยเครือข่ายและแพลตฟอร์มของเอไอเอส รวมถึงการวิจัยทดสอบบริการบนเครือข่าย NB-IoT รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยถูกใจบทความนี้  0