ดีแทค ร่วมถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ในรัชกาลที่ ๙ พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

dtac expresses loyalty to Her Majesty Queen Sirikit

 10 สิงหาคม 2560- เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่ ๙  พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี, นายภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร และ นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล,  นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน. และ นายแอนดริว กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล  เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทำพิธีเทิดพระเกียรติ ในพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และโครงการตามพระราชดำริอีกหลายโครงการ

 

 

dtac expresses loyalty to Her Majesty Queen Sirikit

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญ คู่พระราชหฤทัย” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรยากจนไร่ที่พึ่งพิง ทรงพระเมตตาต่อชนทุกชาติทุกศาสนา ทรงเห็นการณ์ไกล  ทรงมีพระราชดำริต่างๆในการช่วยเหลือราษฎรทุกพื้นที่ทุกภาค เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้  ทั้งนั้ก็เพื่อปวงราษฎร์ทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีจะได้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า “ไม่มีวันไหนที่พระองค์จะไม่ทรงนึกถึงประชาชนคนไทย” พสกนิกรล้วนได้ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎร ประดุจความรักของมารดา   ที่มีต่อบุตรโดยแท้   ทำให้ทุกวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันแม่แห่งชาติ” สืบมาจนถึงทุกวันนี้

ผู้บริหารและพนักงานดีแทค คือ หนึ่งในพสกนิกรชาวไทย ที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมที่จะน้อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการทำความดีให้กับแผ่นดินไทยตลอดไป  ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทค ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดดีมหาราชา  พร้อมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ดีแทคเฮ้าส์ จัตุรัสจามจุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง.

dtac expresses loyalty to Her Majesty Queen Sirikit in the reign of King Rama IX on Her Majesty’s 85th birthday anniversary

 ถูกใจบทความนี้  0