เอสเอพี แต่งตั้ง เคลาส์ แอนเดอร์เซ่น เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของ เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Claus Andresen, President

 สิงคโปร์ – 3 สิงหาคม 2560 – เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) ล่าสุด ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเคลาส์ แอนเดอร์เซ่น เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (chief operating officer – COO) ของเอสเอพี อนุทวีปอินเดีย โดยเคลาส์ จะทำงานขึ้นตรงต่อ นายสก๊อต รัสเซล ประธานกรรมการ ของเอสเอพี เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) เพื่อสร้างเสริมชื่อเสียงอันยาวนานถึง 28 ปี ของเอสเอพี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคลาส์จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสเอพีในภูมิภาคนี้ ทั้งในด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติการต่างๆ ทั้งนี้ เคลาส์จะประจำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และดูแลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเอสเอพีในประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทยและประเทศในกลุ่มอินโดจีน รวมถึงตลาดเกิดใหม่ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

Claus Andresen, President

นายสก๊อต รัสเซล ประธานกรรมการของ เอสเอพี เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเชื่อมต่อถึงกันเพิ่มมากขึ้นในระดับที่น่าพึงพอใจ และเราคาดการณ์ว่า จะมีจำนวนลูกค้าที่เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล และดำเนินธุรกิจบนคลาวด์มากขึ้นใน 2-3 ปีข้างหน้า ในขณะที่ระดับการเติบโตด้านดิจิตอลมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอสเอพีเองก็มีความสามารถในการช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ เคลาส์มีความพร้อมทั้งในด้านประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการช่วยให้ลูกค้าต่อยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เกิดการปฏิบัติได้จริง ผมมั่นใจว่า เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสวยงาม ภายใต้การนำของเขา”

ก่อนหน้านี้ เคลาส์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ เอสเอพี อนุทวีปอินเดีย โดยทำหน้าที่ดูแลการขายแบบ multi-functional ของแต่ละหน่วยงาน และการดำเนินงานของแต่ละองค์กรในตลาดต่างๆ ทั้งนี้ เคลาส์ยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดสำหรับเอสเอพี ก่อนหน้านั้น เขาเคยทำหน้าที่ดูแลฝ่าย Business Operations ให้กับ เอสเอพี เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ซึ่งเขาเป็นผู้นำให้เกิดการพัฒนาของฝ่ายขาย และฝ่ายปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เคลาส์ยังสะสมประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในฐานะผู้นำระดับอาวุโส ทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ให้กับองค์กรด้าน Global Services & Support (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Digital Business Services) โดยให้ความสำคัญกับการช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจที่ง่ายขึ้น

นายเคลาส์ แอนเดอร์เซ่น ประธานกรรมการ ของ เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเอสเอพี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเข้าใจถึงคุณค่าที่นวัตกรรมดิจิตอลสามารถมอบให้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรเหล่านั้นได้ เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ และเรามุ่งมั่นในการช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราสู่อนาคตการเป็นองค์กรดิจิตอล”

“เอสเอพี มีประสบการณ์กว่า 45 ปี ในฐานะผู้นำในด้านซอฟต์แวร์ระบบการจัดการองค์กร ซึ่งมอบอำนาจให้ลูกค้าสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปลดล็อคศักยภาพของตนเอง ผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยให้เอสเอพีเติบโตมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคเดินตามวิสัยทัศน์สู่การเป็นประชาคมอาเซียนแบบดิจิตอลได้สำเร็จ” เคลาส์ กล่าวเสริม

#######

 

เกี่ยวกับ เอสเอพี

เอสเอพี  ผู้นำในด้านซอฟแวร์ระบบการจัดการองค์กร ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรในทุกขนาดมีประสิทธิภาพ จากทีมสำนักงานเบื้องหลังสู่ห้องประชุม จากคลังสินค้าสู่หน้าร้าน จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสู่โทรศัพท์พกพา เอสเอพี ช่วยให้บุคลากรและองค์กรทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันและบทบาทผู้นำของตลาด แอพลิเคชั่นและบริการของเอสเอพีช่วยให้ผู้ใช้กว่า 355,000 ราย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้ามีผลกำไร ปรับตัวได้ฉับไว และเติบโตอย่างยั่งยืน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม www.sap.comถูกใจบทความนี้  1