โพลเผยเด็กและเยาวชนห่วงปัญหาว่างงานนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม พร้อมชูเทคโนโลยีแก้ปัญหา

Building peace infogrph 72dpi1

 กรุงเทพ/ออสโล, 11 สิงหาคม 2017 – เทเลนอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจ เยาวชนทั่วเอเชียชี้การว่างงานของเป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่การความขัดแย้งในสังคม พร้อมเผยการให้การศึกษาอย่าวทั่วถึงและเทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและพัฒนาสังคมแห่งอนาคต
ผลสำรวจนี้ จัดทำเนื่องในวันเยาวชนสากล ซึ่งกำหนดขึ้นทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงบทบาทของเยาวชนในการป้องกันความขัดแย้ง ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและสันติภาพที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาและส่งเสริมภารกิจต่างๆ ที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

 

 

Building peace infogrph 72dpi1

จากผลการสำรวจ จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7,000 คน อายุระหว่าง 15-30 ปี ใน 7 ประเทศของภูมิภาคเอเชียที่เทเลนอร์ดำเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และไทย โดย 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าปัญหาการเข้าถึงทางการศึกษายังคงเป็นอุปสรรคในการสร้างสันติภาพของโลก พร้อมทั้งเสนอว่าผู้นำประเทศและสังคมควรให้ความสำคัญและลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงและมีโอกาสอย่างเท่าเทียม ขณะที่ 21% มองว่าปัญหาโลกร้อนจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง  ตามด้วยปัญหาทางจิต (17%) ปัญหาการว่างงานในเยาวชน (17%) และ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ (8%)

ขณะเดียวกัน 32% ของเยาวชนเอเชียเห็นพ้องว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพแก่โลกมากขึ้น จากเดิมที่เทคโนโลยี AI ได้มีการนำมาใช้ในการสร้างความรุนแรงและความขัดแย้งมากกว่า โดยเฉพาะในการทหารและสงคราม ขณะที่ 30% เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoTs) ตามด้วยเทคโนโลยี VR (Vertual Reality)

อย่างไรก็ตาม เยาวชนในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทตัวพวกเขาเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกผ่านนวัตกรรม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการลงทุนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยังระบุอีกว่า ทักษะทางเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานในวันข้างหน้า ขณะเดียวกัน ยังมองว่า ทักษะที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยียังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

โดยเยาวชนในอินเดีย ปากีสถานและบังคลาเทศ ระบุว่า ทักษะความเป็นผู้นำถือว่ามีความสำคัญในการทำงานเป็นอันดับแรก ขณะที่เยาวชนในสิงคโปร์มองว่าทักษะการบริหารบุคลากรและความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเยาวชนในพม่าให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัว ส่วนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์และการใช้โค้ดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในมาเลเซีย
“เยาวชนในปัจจุบันมีโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เนื่องด้วยโลกที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต สำหรับเทเลนอร์ เราเชื่อว่าความเชื่อมโยงหรือ connectivity และบริการทางดิจิทัลต่างๆ มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเนื่องด้วยแนวคิดเยาวชนคือพลังของชาติ เราได้เสริมสร้างพลังและความรู้ผ่านเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการเทเลนอร์ ยูธ ฟอรั่ม (Telenor Youth Forum) เป็นประจำทุกปี” นายโอลายู ผู้อำนวยการฝ่ายรับผิดชอบทางสังคม เทเลนอร์กรุ๊ป กล่าว

โอกาสของเยาวชนไทยสู่เวทีโลกกับ “เทเลนอร์ ยูธ ฟอรั่ม”
เทเลนอร์ ยูธ ฟอรั่มมีจุดมุ่งหมายในการจัดหาพื้นที่ระดับเพื่อโลก เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้ระดมสมองและสร้างสรรค์แนวคิด ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลก โดยขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ด้วยความร่วมมือกับศูนย์โนเบลสันติภาพ เทเลนอร์ ยูธ ฟอรั่มขอท้าทายผู้เข้าร่วมสมัครในการร่วมแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เยาวชนกำลังเผชิญ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทีมและจับคู่กับที่ปรึกษาจากองค์กรต่างๆ ทั้งยูนิเซฟ อินเตอร์บริดจ์ สภากาชาดสากล Techfugees และ เทเลนอร์รีเสิร์ช ในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น การออกแบบสินค้าและบริการ การหาอินไซต์ของผู้บริโภค รวมถึงประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.telenor.com/youthforum

International Youth Day: Peace can be achieved through AI and education, say youth in Telenor Group survey

 ถูกใจบทความนี้  0