บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2017 : Thailand 4.0 Let’s Rock” ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

CAT NetworkShowcase2017 76

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย จัดงานแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “CAT Network Showcase 2017” ภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 Let’s Rock โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 1,200 คน จากกว่า 500 องค์กร ……

 

 

 CAT NetworkShowcase2017 38  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2017 : Thailand 4.0 Let’s Rock” ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโครงข่ายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพที่สุด

  

 

CAT NetworkShowcase2017 23

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายในงานว่า “ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อใช้เศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ไปด้วยกัน โดยใช้ SIGMA ในการขับเคลื่อน นั่นคือ Security Service ระบบรักษาความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เนตที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ , Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างทั่วถึง, Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ , Man Power กำลังคนที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ Application ที่จะเป็นสื่อกลางในการเปิดโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  ทั้งนี้ CAT ได้มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศไทยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศตามโครงการเน็ตประชารัฐ  อีกทั้ง CAT จะมีการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งได้เพิ่มความจุรองรับการใช้งานทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับการวางระบบเชื่อมโยงครอบคลุมในประเทศ  การเชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับ One Belt One Road”

 

 

CAT NetworkShowcase2017 78

   ด้าน พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากปริมาณแบนด์วิดท์รวมสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 65% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการใช้งานแบนด์วิดท์ที่มากขึ้น ทำให้ CAT ได้เร่งพัฒนา New S-Curve สำหรับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคโนโลยีการ Connectivity และ IoT Platform  แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายในยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ CAT ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล บนพื้นที่ขนาด 700 ไร่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์การวิจัยดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ”

    การจัดงาน CAT Network Showcase 2017 ในครั้งนี้นับเป็นปี ที่ 8 โดย CAT ได้รวบรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากวงการไอทีมากมาย อาทิ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT,ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์  อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล ,คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ จาก Google Thailand หมุนเวียนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ อาทิ Blockchain , VR & AR for Business และในส่วนของการจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจน พันธมิตรในวงการไอทีชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) , Tree Pay, PCCW Global ,Cisco , Huawei SAP/Oasis ต่างมาร่วมนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์เทคโนโลยี AI ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจกับโปรแกรมการโต้ตอบอัจฉริยะ ,เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งได้สาธิตการขึ้นรูปเครื่องดนตรีที่สามารถใช้เล่นได้จริง และทดลองเทคโนโลยี VR สำหรับธุรกิจ รวมทั้งโซลูชั่น Golf Simulator ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองออกรอบเสมือนจริง พร้อม Application นวัตกรรมด้านการเงินและภาษี อาทิ การสาธิตการใช้ Application e-tax Invoice ที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์สะดวกสบายยิ่งขึ้น

   “ CAT ได้รวมเอาโซลูชั่นด้านไอทีที่มีการพัฒนาบริการบน Infrastructure ประเภทต่างๆ จากหลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็น CATdatacom ที่นำเสนอระบบโครงข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ, CAT Managed  VPN การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับธุรกิจ , igetPOS by CAT ระบบบริหารจัดการดูแลร้านค้า ,บริการ IRIS Start up และ CAT data center ที่ตอบสนองความต้องการในธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม กับการทำงานบนระบบและซอฟท์แวร์ผ่านคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย, CAT Cyfence ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะปกป้องการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โซลูชั่นต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกธุรกิจ บนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ดีที่สุดจาก CAT เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”  พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กล่าวถูกใจบทความนี้  0