Line Mobile ประกาศเปิดให้บริการโทรศัพท์มือถือใหม่ในรูปแบบดิจิทัล อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

LINE MOBILE _3

 พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานบริการมือถือยุคดิจิทัลที่ดี ที่สุดแก่ผู้ใช้ด้วยจุดเด่นที่จัดการกับความคับข้องใจต่างๆ กับบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในราคาที่ถูกกว่า พร้อม
ชูกลยุทธ์ “ยึดผู้ใช้เป็นหัวใจหลัก” และ “ทุกบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้”

 

 

LINE MOBILE _1 

LINE MOBILE _2 

Line Mobile เปิดให้บริการแล้วอย่างเป็นทางการ กลั่นบริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคดิจิทัล เสนอส่วนลด 50% 12 รอบบิล ส าหรับผู้ใช้ที่สมัครใช้งานก่อน 1 พฤศจิกายน 2560

● นำเสนอประสบการณ์โทรศัพท์มือถือที่ดีกว่า ในราคาที่ถูกกว่าแน่นอน

● นำหน้าด้วยดิจิทัลแพลทฟอร์มที่ก าจัดความซับซ้อนของบริการอื่นๆ ที่มีอยู่

● มั่นใจได้กับคุณภาพบนเครือข่ายชั้นน าของประเทศ

 

LINE MOBILE _3 

LINE MOBILE _4 

LINE MOBILE _5  
Line Mobile ประกาศเปิดให้บริการโทรศัพท์มือถือใหม่ในรูปแบบดิจิทัล
อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานบริการมือถือยุคดิจิทัลที่ดี
ที่สุดแก่ผู้ใช้ด้วยจุดเด่นที่จัดการกับความคับข้องใจต่างๆ กับบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในราคาที่ถูกกว่า พร้อม
ชูกลยุทธ์ “ยึดผู้ใช้เป็นหัวใจหลัก” และ “ทุกบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้”

ความต้องการด้านการบริการของผู้บริโภควันนี้คือ  ความรวดเร็ว  สะดวกสบาย  อิสระภาพในการจัดการบริการ
ต่างๆ  ได้ด้วนเอง  และให้ความสำคัญกับเวลาและคาดหวังบริการอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจากผู้
ให้บริการ  ด้วยเหตุนี้  Line  Mobile จึงนำเสนอบริการที่สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยจุดเด่นทางด้านการออกแบบ
ของผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจและใช้งานได้ง่ายๆ  อยู่บนพื้นฐานของราคาที่ถูกกว่า  โดยผู้ใช้สามารถสนุกไปกับการ
ใช้ LINE Messenger (ทั้งในรูปแบบการแชท การโทรผ่านเสียงและวิดีโอ) และรับชม LINE TV โดยไม่หัก
จากดาต้าแพ็กเกจ  และสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยปุ่มควบคุมความเร็วอินเทอร์เน็ต
(Toggle)  เพื่อสลับใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  หรืออินเทอร์เน็ตฟรีไม่จำกัด  บนเครือข่ายชั้นนำในราคาที่
เหมาะสมผ่านแอพพลิเคชั่น Line Mobile ที่ช่วยให้ผู้ใช้มีอิสระในการจัดการการใช้งานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

●  เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับการใช้งานของตัวเอง
●  ตรวจสอบค่าบริการ
●  ปรับ (Toggle) ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือความเร็วปกติฟรีไม่จำกัด
●  เลือกเปลี่ยนแพ็กเกจบริการง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
●  แนะนำเพื่อน รับส่วนลดทันที 10 บาททุกเดือนทั้งท่านและเพื่อนตลอดไป
●  บริการหลังการขายทั้งช่องทางแชทได ้ตลอด  24  ชั่วโมง  หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่บริการได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
●  สุดท้ายแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเปิดใช้บริการทั้งหมดนี้ได้โดยตรงจากแอพ LINE Messenger ผ่าน
ออฟฟิเชี่ยลแอคเคาท์ Line Mobile

 

 

LINE MOBILE _7

นางสาวปวริศา  ชุมวิกรานต์  ผู้บริหารฝ่ายการตลาด  Line  Mobile ประเทศไทย  กล่าวว่า  “เราทุ่มเท
ท างานกันอย่างหนักเพื่อเข้าใจการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของคนไทย  ที่วันนี้ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์  การใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในเรื่องส่วนตัวเเละการทำงาน  ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความคับข้องใจต่างๆ  ของบริการมือถือที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งๆ  ที่สิ่งที่ผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันต้องการจริงๆ  คือความง่าย  ความสะดวก  ความมีอิสระในการก าหนดรูปแบบการใช้
และบริการที่มีคุณภาพในราคาถูก  เรานำเสนอ  Line  Mobile  เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานบริการ
โทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ เพื่อขจัดความคับข้องใจต่างๆ ของบริการมือถือที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

“Line  Mobile  ให้บริการทุกอย่างบนออนไลน์  ทำให้ผู้ใช้สามารถท าธุรกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง  สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานตามความต้องการ  บริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการใช้งานของตนเอง จากนี้ไปผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าบริการจะมี
ค่าบริการอื่นที่ไม่ได้ใช้พ่วงมาด้วย  หรือถ้าจ าเป็นต้องยกเลิกบริการก็สามารถทำได้ทันที  เราให้ความส าคัญ
กับตรงนี้มาก  ในเรื่องที่ไม่ผูกมัดผู้ใช้ด้วยสัญญา  แต่เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมเพื่อมอบ
ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน  เพราะการให้บริการที่เข้าใจและตรงใจผู้ใช้คือหัวใจ
หลักของเรา” นางสาวปวริศา กล่าวเสริม


LINE MOBILE _6

นางสาวอรุณรัตน์  แสงอลังการ  ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และปฏิบัติการทางธุรกิจ  Line  Mobile
ประเทศไทย  กล่าวว่า  “ทีมงานของเราออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ  Line  Mobile  ด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขความคับข้องใจที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันทุกคนต้องเผชิญ  ในยุคที่
เวลาเป็นสิ่งมีค่า  เรานำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบริการโทรศัพท์มือถือแบบดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้น  โดยหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราเน้นหัวใจหลักส าคัญ  3
ประการ คือ การใช้งานที่เข้าใจง่าย ท าทุกอย่างได้สะดวกรวดเร็วในมือ(ถือ)ของคุณเอง และโฟกัสไปยังสิ่งที่
ผู้ใช้งานต้องการจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ LINE Messenger และการดู LINE TV ฟรีไม่อั้นโดยไม่คิด
ค่าเน็ต  หรือฟังก์ชั่นเปิด-ปิดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริหารจัดการได้ด้วย
ตัวเอง ว่าอยากจะเก็บโควต้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้งานในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการจริงๆ”

นางสาวอรุณรัตน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  “นอกจากนี้  ในวันนี้เราได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ  อีกหลายอย่าง  อาทิ
บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม  การบริหารจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง  ออฟฟิเชี่ยล  แอค
เคาท์  Line  Mobile  โดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  และเมื่อผู้ใช้มีการแนะน าเพื่อนให้มาร่วม
ใช้ Line Mobile ด้วยกัน ทั้งคุณและเพื่อนจะประหยัดเงินเพิ่มอีก 10 บาทต่อเดือนไปตลอด ยิ่งมีเพื่อนมาใช้
Line  Mobile  มากเท่าใดก็จะยิ่งช่วยคุณประหยัดเงินมากขึ้นเท่านั้น  ซึ่งเราคาดหวังว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะมอบ
ประสบการณ์การใช้งานรูปแบบใหม่ที่โดนใจผู้ใช้มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้  Line  Mobile  เป็นบริการโทรศัพท์มือถือ
ทางเลือกใหม่ที่มอบทั้งความสะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ใช้งานมือถือในเมืองไทย”

เกี่ยวกับ Line Mobile
Line Mobile เกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง LINE ประเทศไทยและ DTN เพื่อให้เป็นบริการโทรศัพท์มือถือใหม่
ในรูปแบบดิจิทัล โดยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล และแก้ไขความคับข้องใจด้านบริการมือถือที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การรอคิวนานหน้าเคาท์เตอร์เพื่อลงทะเบียนหรือชำระค่าบริการ รูปแบบแพ็กเกจที่ซับซ้อน
(มีเงื่อนไขแอบแฝง) ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงขณะดูวิดีโอรายการโปรด การคิดค่าบริการเกินจริงจากบริการโรมมิ่ง
และความยุ่งยากอื่นๆ อีกมากมาย

Line Mobile บริหารโดยทีมเฉพาะกิจของ DTN ที่ให้บริการตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าโดยบริการด้าน
เสียงและดาต้าจะดำเนินการบนเครือข่าย DTN โดยได้รับอนุญาตจาก LINE ให้ใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า Line Mobile
เพื่อสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่าง Line Mobile และ LINE ที่ท างานเคียงข้างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อ
นำเสนอบริการและประสบการณ์ต่างๆ ของ LINE มาไว้ในบริการของ Line Mobileถูกใจบทความนี้  1