Apple Watch รุ่นใหม่รองรับ LTE และใช้เบอร์เดียวกับ iPhone?

lte-apple-watch-2

จากข่าวที่ Apple Watch รุ่นใหม่ที่จะมาในปีนี้สามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์และเล่นเน็ต รองรับเครือข่าย LTE หรือ 4G LTE งานนี้มี code หลุดออกมาว่า Apple Watch รุ่นใหม่ จะสามารถโทรและรับสายพร้อมทั้งเล่นเน็ตได้ไม่ต่างจากโทรศัพท์เลย และยังคาดอีกว่าจะใช้เบอร์เดียวกับ iPhone อีกด้วย

Apple Watch รุ่นใหม่ หรือ Apple Watch 3 มีอะไรให้แปลกใจกันต่อไป เนื่องจาก code ที่หลุดมาโชว์ถึงการใช้งาน Cellular ซึ่งมีบ่งบอกเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ที่คาดว่าจะใช้งานเบอร์เดียวกับ iPhone นั่นหมายความว่า ผู้ใช้งาน iPhone ที่มี Apple Watch จะสามารถคุยโทรศัพท์ได้ทั้งสองที่  และงานนี้คาดว่าบางผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจจะเสนอโปรโมชั่นให้ใช้งานฟรีหรือโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับการใช้งานลักษณะนี้ โดยที่เราจะเห็นการตั้งค่าส่วนของ Cellular  และระบบจะดีเทคและจับคู่กับ iPhone อัตโนมัติ รวมถึงค่าบางอย่างก็บ่งบอกถึงการตั้งค่าของผู้ให้บริการอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าข้อมูลนี้จะถูกต้อง แต่หากดูจาก code แล้วล่ะก็มีความน่าเป็นไปได้สูงเหมือนกัน และแหล่งข่าว 9to5Mac ยังทิ้งท้ายว่า เค้ายังมี leaks เกี่ยวกับ iOS11 และ Apple Watch รุ่นใหม่อยู่อีก จะมีอะไรให้หลุดกันอีกนะ?

อ้างอิง 9to5macถูกใจบทความนี้  0