ผลการศึกษาของไอเอฟเอส พบว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ต้องการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ดี

ไอเอฟเอส บริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชันการจัดการองค์กรระดับโลก เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ กับความพร้อมในดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น การศึกษาวิจัยได้ทำการสำรวจผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนจัดการทรัพยากรทางธุรกิจในองค์กร (enterprise resource planning – ERP) ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม (field service management-FSM) ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร(enterprise asset management-EAM) และซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ

 

Business hand holding chart in crystal ball

 

 

ผลการศึกษาของไอเอฟเอส พบว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ต้องการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ดี

ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น จะยุ่งยากเมื่อบริษัททั้งหลายไม่สามารถปรับใช้ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ไอเอฟเอส บริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชันการจัดการองค์กรระดับโลก เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ กับความพร้อมในดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น การศึกษาวิจัยได้ทำการสำรวจผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนจัดการทรัพยากรทางธุรกิจในองค์กร (enterprise resource planning – ERP) ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม (field service management-FSM) ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร(enterprise asset management-EAM) และซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ

พบข้อสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย

  • ในหลาย ๆ บริษัทจำนวนมาก พบว่า ระบบอีอาร์พียังคงหมายถึงการใช้โปรแกรมเอ็กเซลในงานด้านการผลิต เมื่อต้องเผชิญกับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ด้อยประสิทธิภาพ ทำให้ 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามอาจเลิกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรจากการใช้งานสเปรดชีตที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทำให้เป้าหมายการใช้งานแอพพลิเคชันด้านการจัดการองค์กรนั้นล้มเหลว
  • พบค่าความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการใช้ประโยชน์กับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ดังตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่กล่าวว่า ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของตนพร้อมสำหรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น  มีความเป็นไปได้สูงที่จะกล่าวว่า ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของตัวเองใช้งานได้ง่ายมาก ถึง 400%
  • การใช้งานซอฟต์แวร์มีผลต่อการจดจำของพนักงานในกลุ่มที่ผ่านประสบการณ์การใช้งานมาแล้ว จากการสำรวจแยกตามลักษณะประชากรเฉพาะในช่วงวัยกลางคนเป็นสำคัญ พบว่า เกือบ 46% อาจพิจารณาเปลี่ยนงานเหตุเพราะการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรที่ด้อยประสิทธิภาพ

นายริค เวจ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค  ประจำทวีปอเมริกาเหนือ  บริษัท ไอเอฟเอส กล่าวว่า “การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้ลงลึกไปกว่าการใช้งานกราฟิก ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟส สถาปัตยกรรมภายใต้         แอพพลิเคชันต้องทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน การใส่อินเทอร์เฟสที่มีลูกเล่นให้กับซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจซึ่งโดยพื้นฐานไม่สามารถส่งต่อกระบวนการทำงานที่คล่องตัว ย่อมไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าซอฟต์แวร์ของเขายังให้ผลลัพธ์ของงานที่ด้อยประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น  โดยพบว่า มีถึง 28%  ที่มีแนวโน้มอยากให้ผู้ขายซอฟต์แวร์ทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น ด้วยการจัดหาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของพวกเขา  ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องขอให้ผู้ขายซอฟต์แวร์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการการสนับสนุนทั้งเรื่องกระบวนการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน วิธีการผลิตในหลายรูปแบบ และรวมเอาการทำงานของไซต์งานต่าง ๆ ซึ่งผลิตงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดมาไว้ภายใต้โซลูชันธุรกิจเดียวกัน”

นายสตีฟ แอนดรูว์ รองประธานฝ่ายการตลาด ประจำทวีปอเมริกาเหนือ  บริษัท ไอเอฟเอส กล่าวว่า “ก่อนที่คนอื่นจะเข้าใจเรา เราต้องเข้าใจพวกเขาก่อนเป็นอันดับแรก การทำงานวิจัยในลักษณะนี้ คือ หนทางหนึ่งที่ทำให้พวกเราชาวไอเอฟเอสมั่นใจได้ว่า จะจัดการกับความต้องการขององค์กรภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่ง

เราให้บริการอยู่ได้สำเร็จ การแบ่งปันงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เราเหมือนยิ่งให้ก็ยิ่งได้ในการช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้เข้าใจถึงสถานการณ์ทางการตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

เกี่ยวกับ ไอเอฟเอส

ไอเอฟเอส™ พร้อมพัฒนาและส่งต่อซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรให้กับลูกค้าทั่วโลกที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ดูแลและเก็บรักษาสินทรัพย์ และบริหารการปฏิบัติงานที่เน้นด้านการบริการ  จากความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของพนักงานและโซลูชันของเรา ตลอดจนการยึดมั่นพันธสัญญาที่ให้กับลูกค้า ทำให้ไอเอฟเอสกลายเป็นผู้นำที่ได้รับการจดจำ และเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในภาคส่วนที่เราทำธุรกิจ พนักงานราว 3,500 คน ในทีมของเราพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าได้มากกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก ทั้งจากการให้บริการโดยเครือข่ายสำนักงานภายในประเทศ และบริการในรูปแบบอีโคซิสเต็มส์ซึ่งกำลังเติบโตต่อเนื่องโดยคู่ค้าของเรา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ IFSworld.com

ติดตามเราที่ทวิตเตอร์: @ifsworld

เยี่ยมชม ไอเอฟเอส บล็อก เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่ http://blog.ifsworld.com/ถูกใจบทความนี้  0