Google Maps จะช่วยให้การเดินทางผ่านบริการสาธารณะรู้เวลาที่รถจะมาง่ายขึ้นเยอะ

Google Maps บริการแผนที่ฟรีจาก Google เตรียมก้าวไปอีกขั้นโดยเผยให้เห็นถึงฟีเจอร์ใหม่ตรงใจคนเดินทางผ่านบริการสาธารณะทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า ไม่พลาดเวลาที่รถจะมาอีกต่อไปด้วยการแจ้งเตือนว่ารถเมล์หรือรถไฟจะมาถึงในเวลาอีกไม่กี่นาที ซึ่งฟีเจอร์นี้จะใช้ได้ในระยะใกล้ๆ ไม่เกิน 20 ไมล์

วิธีใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวก็จะเสมือนกับการใช้นำทางทว่าตอนที่กดนำทางไปสู่จุดหมายจะมีปุ่มๆ นึงให้กดเลือกว่าใช้บริการสาธารณะ (Public Transport) ซึ่งเมื่อเปิดครบ เจ้า Google Maps จะคอยแจ้งเตือนเราเมื่อเราเข้าใกล้ป้ายรถเมล์/รถไฟ โดยจะสั่นเพื่อให้รู่และจะมีข้อความขึ้นมาที่หน้าจอล็อคสกรีนเลยด้วย

ทว่าตอนนี้ยังไม่มีการบอกว่าฟีเจอร์ดังกล่าวจะพร้อมเปิดให้ใช้งานจริงเมื่อไหร่ และจะใช้ได้กับประเทศใดบ้าง แต่จากที่เคยใช้การนำทาง Google Maps ก็ทำให้คาดการณ์ว่าน่าจะใช้งานได้ครบทุกประเทศเพราะเดิมก็มีการนำทางและเลือกใช้บริการสาธารณะอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราต้องมาจ้องมือถือเองว่าต้องไปรถเมล์สายไหนต่ออะไร ลงที่ไหนบ้าง แต่ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้บริการเดิมดีขึ้นไปอีกเพราะจะรู้เวลาที่รถเมล์/รถไฟฟ้าจะมาล่วงหน้า ทำให้เราพอที่จะคำนวณเวลาได้ว่าสามารถไปได้ถึงทันเวลาหรือไม่

ที่มา techcrunchถูกใจบทความนี้  11