ทีม Low cost Production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม True Young Producer Award 2017

ทีม Low cost Production  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ โกง ไม่ เท่‘ พร้อมเปิดประสบการณ์บินดูงานเอเจนซี่โฆษณาระดับโลก ISOBAR ประเทศญี่ปุ่น

 

 

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่5 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และนายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา (ที่จากซ้าย)พร้อมด้วย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ (ที่4 จากขวา) ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมฯ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ.ส.ณกมล เตชะพูลผล        (ที่5 จากขวา) จากทีม Low cost Production คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในผลงานชื่อ ‘พ่อของหนูเท่ที่สุด’ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2017รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ ‘โกง ไม่ เท่’ รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่โฆษณาระดับโลก ISOBAR ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา มูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทถูกใจบทความนี้  1