ทรูยูส่งมอบความสุข “อิ่มกับทรู Exclusively at CPN ปี 6 : เรามาอิ่มด้วยกัน” จัดกิจกรรมอิ่มปันสุข ส่งมอบมื้อพิเศษให้น้องๆ ที่ขาดโอกาส

ทรูยู โดย นายฐานพล มานะวุฒิเวช (ขวาผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ร่วมกับ ซีพีเอ็น โดยนางขวัญแก้ว สิริจินดา (ที่สองจากขวาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม อิ่มปันสุข ภายใต้โครงการ  “อิ่มกับทรู Exclusively at CPN ปี 6 : เรามาอิ่มด้วยกัน” ส่งมอบอาหารมื้อพิเศษ จาก ร้านดัง อาทิ Chabuton Ramen, Chounan, Kimju, Pepper Lunch, Sukishi Tokyo Charcoal, Tenya,The Terrace และYoshinoya ให้กับน้องๆเยาวชน จำนวน 109 คน  ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ทรูยูพร้อมส่งมอบความสุขด้วยอาหารอร่อยให้กับอีก มูลนิธิภายในสิ้นปีนี้

 

 

ทรูยู โดย นายฐานพล มานะวุฒิเวช (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ร่วมกับ ซีพีเอ็น โดยนางขวัญแก้ว สิริจินดา (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม อิ่มปันสุข ภายใต้โครงการ  “อิ่มกับทรู Exclusively at CPN ปี 6 : เรามาอิ่มด้วยกัน” ส่งมอบอาหารมื้อพิเศษ จาก 8 ร้านดัง อาทิ Chabuton Ramen, Chounan, Kimju, Pepper Lunch, Sukishi Tokyo Charcoal, Tenya,The Terrace และYoshinoya ให้กับน้องๆเยาวชน จำนวน 109 คน  ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ทรูยูพร้อมส่งมอบความสุขด้วยอาหารอร่อยให้กับอีก 4 มูลนิธิภายในสิ้นปีนี้

ในภาพจากซ้ายไปขวา

 

  1. น้ำ ทรูเอเอฟ 11 – กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์
  2. พล ศรีแดง ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ชาบูตงและโยชิโนยะ
  3. สิริพร ธานินทร์ธราธาร ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์เทนยะ
  4. อรวรรณ โกมลพันธ์พร ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์เปปเปอร์ ลันช์
  5. ฉัตรฤดี ศุขตระกูล  ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์เดอะ เทอเรส
  6. ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
  7. ขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  8. ฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัดถูกใจบทความนี้  0