Uber สนับสนุนกิจกรรมบริจาคของให้น้องๆ ในชุมชนชาวเขาโดยพาร์ทเนอร์ร่วมขับชาวเชียงใหม่ ผ่านบริการ UberGIVING เรียกรถรับของบริจาคฟรีถึงบ้าน

เมื่อเร็วๆ นี้ Uber ประเทศไทย สนับสนุนพาร์ทเนอร์ร่วมขับเชียงใหม่กว่า 20 คนในการทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการเพิ่มปุ่มกดเรียกรถประเภท UberGIVING เพื่อมารับของบริจาคในเขตบริการเชียงใหม่ เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้แก่ น้องๆ โรงเรียนดอยสามหมื่น และผู้คนในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการบริจาคเพียงเปิดแอพ Uber เลือกประเภทบริการเป็น UberGIVING และพาร์ทเนอร์ร่วมขับจะไปรับสิ่งของบริจาคจากผู้ที่กดเรียก

 

 

 

คุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า UberGIVING เป็นโครงการที่ Uber ได้นำแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางในการรับสิ่งของบริจาคส่งต่อความมีน้ำใจแก่น้องๆ ที่โรงเรียนอยู่ห่างไกล ซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากได้ และการเดินทางรูปแบบ ridesharing เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการเดินทางให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

 

เกี่ยวกับ Uber ประเทศไทย

Uber เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2557 โดยพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พัทยา ชลบุรี และขอนแก่น

พันธกิจหลักของ Uber คือการนำระบบการเดินทางที่เชื่อถือได้ไปทุกที่ เพื่อทุกคน เราเริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาธรรมดาอันหนึ่ง คุณจะเดินทางด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้อย่างไร เจ็ดปีผ่านไปกับอีกห้าพันล้านทริปเดินทาง เรามุ่งหน้าไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม: ลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองต่างๆ ที่เราให้บริการพาผู้คนเดินทางไปที่ต่างๆ ได้โดยใช้รถน้อยลง ขณะนี้ Uber ให้บริการมากกว่า 600 เมือง ใน 78 ประเทศถูกใจบทความนี้  0