กลุ่ม ปตท.’ ร่วมกับ ‘ไรส์’ เปิดตัวโครงการ D-NEXT ตั้งเป้ายกระดับสตาร์ทอัพอาเซียน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ DNEXT by PTT Digital x RISE โดยความร่วมมือของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ร่วมกับ บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด (RISEสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ เปิดรับสตาร์ทอัพชั้นนําจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่บูทแคมป์ (Boot Camp) เพื่อพัฒนาศักยภาพ  การสร้างโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจ ยกระดับสตาร์ทอัพสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มุ่งที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของบริษัทในโลกยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Big Data, Blockchain ฯลฯ มาใช้จนเกิดผลสำเร็จ  เป้าหมายของเราคือการนํา กลุ่ม ปตท.  ก้าวไปข้างหน้าในโลกที่ธุรกิจต่างแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ Flagship การดำเนินงานด้านดิจิทัลของ กลุ่ม ปตท. เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการดำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งพัฒนาให้ภูมิภาคอาเซียนเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

สำหรับ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” นี้  PTT Digital ได้ร่วมกับ RISE จัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ PTT Digital  โดยมุ่งหวังให้โครงการ D-NEXT เป็นประตูเปิดกว้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างออกไป  ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างตลาดใหม่และขยายธุรกิจร่วมกันกับเรา  โดยโครงการจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียนให้แข่งแกร่งเทียบเท่าระดับสากล ลบข้อจํากัดด้านพรมแดน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐอีกด้วย

นางอรวดี  โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เผยถึงรายละเอียดโครงการว่า “PTT Digital  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจพัฒนาแบบก้าวกระโดด จะช่วยผลักดันให้ กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้น  และเล็งเห็นถึงความสามารถของสตาร์ทอัพภูมิภาคอาเซียน  จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ D-NEXT  โดยจะเปิดรับ

-2-

สมัครสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งทางออนไลน์  ทางเครือข่าย RISE และรับสมัครตามกิจกรรม Roadshow ใน 5 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพจํานวน 15 ทีม  เข้าร่วมบ่มเพาะศักยภาพจากเมนเทอร์ที่มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ได้สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพระดับโลก มาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Growth Hacking) ขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกันกับเรา”

ด้าน นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ เปิดเผยว่า “อาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 620 ล้านคน รองจากจีนและอินเดีย เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และมีผู้ใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำนวนกว่า 200 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สตาร์ทอัพในภูมิภาคจะร่วมมือกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง พร้อมผลักดันขยายเครือข่ายในการทําธุรกิจของตนสู่วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์ของ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ ที่สร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร ภาครัฐ และเอกชนมาแล้วกว่า 1,000 ราย ภายใต้แนวคิด “Accelerate Your Potential” ด้วยการเติมเต็มทุกองค์ความรู้รอบด้าน ผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายระดับโลกทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
จึงช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรและสตาร์ทอัพได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยการออกแบบโปรแกรมเร่งสปีดการเติบโตแบบเฉพาะเจาะจง ได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และนำเสนอผลงานกับนักลงทุนจากทั่วทั้งภูมิภาค โดยไม่มีสิทธิ์การเข้าร่วม
ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานของสตาร์ทอัพใดๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรม
ระยะเวลา 3 เดือน และ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” สามารถสมัครได้ทาง www.riseaccel.com/dnext  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 9 มีนาคม 2561 และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่  www.facebook.com/RISEAccelerator หรือติดต่อคุณอนัญญา พานิชศิริ ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ +66626365463 อีเมล hi@riseaccel.com และคุณศุภกร จูฑะพล ส่วนการตลาด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ +66892549524 อีเมล suppakorn.c@pttdigital.comถูกใจบทความนี้  2