AIS Academy จับมือ Slingshot Group พาหุ่นยนต์โซเฟีย AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงความเป็นมาของ AIS Academy ว่า “สำหรับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AIS Academy เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติสากล โดยทาง AIS Academy จะรับผิดชอบดำเนินการยกระดับความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาศักยภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการสัมผัสประสบการณ์จริง

 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงความเป็นมาของ AIS Academy ว่า “สำหรับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AIS Academy เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติสากล โดยทาง AIS Academy จะรับผิดชอบดำเนินการยกระดับความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาศักยภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการสัมผัสประสบการณ์จริง โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรพัฒนาบุคลากรชั้นนำจากนานาประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของ เอไอเอส มีความพร้อมในการรองรับการปรับเปลี่ยนในจังหวะที่ท้าทายและรวดเร็วและมากขึ้น สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้จะครอบคลุมการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของลักษณะงาน และโปรแกรมหลักสูตรพิเศษร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ( MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา , Harvard Business School , มหาวิทยาลัย Manchester สหราชอาณาจักร เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning Platform ได้แก่ แอปพลิเคชัน  AIS Learn Di ที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาจัดรวมไว้ให้พนักงานได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ หลักสูตรกิจกรรมพิเศษ เช่น AIS CREATIVE TALENTS หรือ ACT ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น กลุ่ม StartUp และกลุ่ม Young Telewiz ได้มาร่วมค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงานชั้นนำต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้แบบเป็นกันเอง”

 

 ในฐานะที่ AIS เป็นผู้นำในตลาดโทรคมนาคมตลอดจนการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Robotics และเทคโนโลยี AI   AIS Academy จึงได้ร่วมกับ Slingshot Group จัดกิจกรรม “คุยกับโซเฟีย…หุ่นยนต์ AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก” ขึ้น โดยนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ได้รับสัญชาติพลเมืองซาอุดิอาระเบียเป็นตัวแรกของโลก พร้อมด้วย ดร. เดวิด ฮันซัน วิศวกรผู้ออกแบบโซเฟีย และผู้ก่อตั้งบริษัท Hanson Robotics มาให้พนักงานเอไอเอสได้สัมผัสและพูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และมีความพร้อมในการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ในอนาคต

 “กิจกรรม “คุยกับโซเฟีย…หุ่นยนต์ AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก” เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมที่ AIS Academy จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบใกล้ชิด เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  AIS Academy  จึงมุ่งมั่นให้พนักงานตื่นรู้และเร่งพัฒนาทักษะ  ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพให้พร้อมรับกับการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนเตรียมพร้อมในการ Transform ตัวเองไปสู่การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตพร้อมกันไปกับการขยายธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการในโลกดิจิตัลของลูกค้า AIS ” นายสมชัย กล่าวสรุปถูกใจบทความนี้  2