เมื่อ SID เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม-บริหารดอทคอม ผลักดันนวัตกรรมเว็บแอพลิเคชั่นตัวช่วยบริหารให้แก่ผู้ประกอบการสยามสแควร์

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา สยามสแควร์ คือ สัญลักษณ์แห่งย่านช้อปปิ้งและแหล่งรวมตัวของแฟชั่นวัยรุ่น แต่อนาคตอันใกล้ พื้นที่กว่า 60 ไร่แห่งนี้ กำลังจะกลายเป็น เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม หรือ Siam Innovation District – SID ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจบริหารพื้นที่ย่านสยามสแควร์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะสร้างให้สยามสแควร์ที่เคยมีภาพจำของแหล่งช้อปปิ้ง, ไลฟ์สไตล์เทรนดี้และแฟชั่น ให้เป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

เมื่อ SID เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม-บริหารดอทคอม ผลักดันนวัตกรรมเว็บแอพลิเคชั่นตัวช่วยบริหารให้แก่ผู้ประกอบการสยามสแควร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมดิจิตัลให้นักธุรกิจเอสเอ็มอีและส่งเสริมการขายไปพร้อมกัน

โครงการ “เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม” หรือ เรียกสั้น ๆ กันว่า SID เป็นการต่อยอดจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ที่ต้องการนำพานวัตกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยออกไปสู่ผู้คน ที่แน่นอนว่าพื้นที่รั้วบ้านของจุฬาลงกรณ์ฯ ที่เหมาะสมแห่งการสร้างนวัตกรรมก็คือ “สยามสแควร์” ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ที่สามารถ “ปล่อยของ” เพราะมีตลาด มีผู้ซื้อและผู้ขายอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีให้ขับเคลื่อนก้าวกระโดดไปได้ ก็คือ การสร้างความแข็งแกร่งโดยนำนวัตกรรมเข้ามาเสริม และเพื่อให้นวัตกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด จึงเกิดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม 100SID  ที่จะผลักดันให้นวัตกรได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปเป็นร่าง ตลอดจนเกิดการแข่งขันเพื่อต่อยอดไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้ต่อไป

 

ในยุคย่างเข้าศตวรรษ 21 นวัตกรรม คือ กุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ ดังนั้น ณัฐภูมิ รัฐชยากร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ หนึ่งในผู้เข้ารอบการแข่งขันนวัตกรรมดิจิตัล 20 ทีมสุดท้าย ประเภท Scale Up Fund ผู้พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นwww.borihan.com ที่รวมทุกระบบหลังบ้านไว้ในที่เดียว ได้แก่ การออกเอกสารการขาย การบันทึกและบริหารต้นทุน การบริหารภายในสำนักงาน รวมไปถึง ระบบบัญชี การเงิน  การจัดการเอกสารทางภาษี และการบริหารงานบุคคล และอื่นๆ จึงได้มองเห็นว่า “การนำเอานวัตกรรมเข้าไปถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมาก เราต้องการที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้นำ บริหารดอทคอม  ไปใช้งานเพื่อตอบรับกับการก้าวสู่ Digital Transformation กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่สยามสแควร์ ซึ่งเรามองแล้วว่าต้องการตัวช่วยในการบริหารงานหน้าร้าน ในระบบการขายและบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ผ่านมาเราจะเห็นร้านค้าลงบันทึกการขายด้วยการจด หรือบางที่อาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง excel มาช่วยบ้าง แต่ยังไม่ค่อยมีการใช้งานโปรแกรมหรือแอบพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อการบริหารงานที่สามารถรวบรวมทุกระบบไว้ด้วยกัน เป็นโอกาสอันดีที่บริหารดอทคอมเองได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 100SID ทำให้เราคิดทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ร้านค้าในสยามสแควร์ได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น โดยการจัดกิจกรรม  “ช็อปเพื่อสยามและอิ่มทั่วสยาม” เดือนธันวาคม และ มกราคม ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ร้านค้าใช้เว็บแอพลิเคชั่นบริหารดอทคอม ในฟังก์ชั่น POS หรือ Point of Sale ฟรี ซึ่งสามารถออกใบเสร็จออนไลน์ให้ลูกค้าทางอีเมล เพื่อลูกค้าจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นการกระตุ้นยอดขายและการจับจ่ายในย่านสยามสแควร์และสามย่าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งร้านค้าและลูกค้าเป็นอย่างคึกคัก”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการร้านค้า คุณศิริรัตน์ ภูษณศิริ เจ้าของร้าน Wig by Rabeangbow ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่สยามสแควร์มายาวนานถึง 20 ปี ที่ได้มีโอกาสได้ใช้งานเว็บแอพลิเคชั่นบริหารดอทคอม กล่าวว่า “เราเริ่มต้นธุรกิจมานานถึง 20 ปี โดยเริ่มต้นในพื้นที่สยามสแควร์ และก็ยังอยู่ในสยามสแควร์มาจนปัจจุบัน เนื่องจากที่นี่คือพื้นที่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของแฟชั่นมาโดยตลอด มีลูกค้าที่หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาใช้เว็บแอพลิเคชั่นบริหารดอทคอมที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาฯ มาช่วยในการขายหน้าร้าน จากเดิมที่เราเองก็จดบันทึกการขายลงในสมุดอย่างเดียว มันก็ย่อมมีข้อผิดพลาดได้ แต่เมื่อได้ใช้งานแอพลิเคชั่นแล้ว ทำให้เห็นว่ามีความแม่นยำ 100% ในการบันทึกการขาย ไม่ใช่แค่ความทันสมัย แต่มีตัวเลขที่ชัดเจนช่วยให้เห็นถึงการบริหารจัดการต่อไป เช่น ทราบว่าลูกค้าซื้อสินค้าตัวไหนมาก สินค้าตัวไหนได้รับความนิยม หรือตัวไหนกลายเป็นสต๊อกที่ถูกดองเอาไว้ เหล่านี้มีผลต่อต้นทุนของร้าน นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้จากการขายนี้ยังช่วยให้ร้านมองไปถึงเรื่องของการบริหารงานความสัมพันธ์กับลูกค้า ทราบว่าลูกค้าพอใจกับสินค้าตัวไหน และลูกค้าคนไหนที่ซื้อสินค้าของเราบ่อย เพราะเรามีข้อมูลจากอีเมลของเขา เราก็เอามาคิดต่อได้ว่า เราจะต้องทำกิจกรรมต่อเนื่องกับลูกค้าเราแล้วนะ”

ในแง่มุมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คุณศิริรัตน์ยังได้ให้ความเห็นต่อว่า “การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยจุฬาลงกรณ์ฯ นั้น ช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ขายอย่างเราที่เดิมที่ต้องการการสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมที่เราไม่สามารถทำได้เองให้เราต้องการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาบริหารงานร้านค้าให้ดีขึ้น เราขายของบนพื้นที่สยามสแควร์ ซึ่งเป็นที่หนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งของกรุงเทพฯ เราก็อยากที่จะโตไปเรื่อยๆ ให้มีเศรษฐกิจที่ดี เพราะคงไม่มีที่ไหนจะแย่งความเป็นหนึ่งของสยามไปได้แน่ ๆ ค่ะ” ศิริรัตน์กล่าวเสริม

ในส่วนของเว็บแอพลิเคชั่น www.borihan.com  เอง ตั้งเป้าที่จะขยายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ร้านค้า และกลุ่มฟรีแลนซ์ ได้ใช้นวัตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้เข้าถึงระบบการบริหารจัดการจัดการธุรกิจแบบ Business All in One ของบริหารดอทคอมกันอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังได้จัดทีมแนะนำวิธีการใช้งานบริหารดอทคอมให้แก่พาร์ทเนอร์ กลุ่มสตาร์ทอัพ และสถาบันการศึกษาที่สนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังว่านวัตกรรมดิจิตัลชิ้นนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ ได้ก้าวทันตลาดสากลและส่งผลต่อความเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุดถูกใจบทความนี้  1