กลุ่มทรู จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2561

กลุ่มทรู โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัดพิธีตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีพุทธศักราช  2561 ของกลุ่มทรู เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการของบริษัท ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

 

กลุ่มทรู โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัดพิธีตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีพุทธศักราช  2561 ของกลุ่มทรู เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการของบริษัท ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษกถูกใจบทความนี้  1