CAT ร่วมกับ DEPA ออกบูธแนะนำ Digital Park Thailand ในงาน “Thailand Taking off to New Heights”

 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเข้าเยี่ยมชมบูธแนะนำ Digital Park Thailand โดย CAT ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดแสดงในงาน“Thailand Taking off to New Heights”  ซึ่งเป็นงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

   

           สำหรับบูธแนะนำ Digital Park Thailand ในครั้งนี้ CAT ได้นำโมเดลจำลองขนาดใหญ่ของโครงการ   ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนที่ 709 ไร่ มาจัดแสดง โดยโครงการนี้เป็นพื้นที่พัฒนาเขตอุตสาหกรรม      และนวัตกรรมด้านดิจิทัล (EECd) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อาทิ       แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการจัดเก็บข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือ IoT โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนถูกใจบทความนี้  0