เส้นทางสู่การสร้างรายได้จาก 5G ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัจจุบันในหลายอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ 5G จากเดิมที่มองเป็นเพียงเทคโนโลยีที่กำเนิดขึ้นมาใหม่และกำลังมาแรงไปสู่มุมมองที่วาง 5G เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ ใน รายงาน 5G-IoT ฉบับล่าสุดของอีริคสันที่ทำการเปิดเผยภายในงาน Mobile World Congress 2018 ในอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีการกำหนดเส้นทางสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันที่จะเข้าสู่แหล่งรายได้ใหม่ โดยการนำ 5G มาใช้และทำให้หลายอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยในรายงานฉบับดังกล่าวได้ลงลึกในรายละเอียดการเติบโตของรายได้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 36  เปอร์เซ็นต์เมื่อมีการนำ 5G เข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมหลัก

 

  • รายละเอียดการกำหนดเส้นทางการพัฒนาจาก IoT ไปสู่ 5G ที่จะทำให้เปิดโอกาสการสร้างรายได้ทางธุรกิจที่มากที่สุดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • เครื่องจักรการผลิตอัตโนมัติแบบ Real-time คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ประโยชน์จาก 5G จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม 5G โดยอันดับรองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • 73 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมสำรวจคิดว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือการนำ 5G มาใช้เป็นรายแรก ๆ ของอุตสาหกรรม

 

สอดคล้องกับรายงานฉบับก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์ว่ารายได้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกันทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญ โดยเติบโตประมาณ 2.04 ถึง 6.19 แสนล้านเหรียญ (คิดเป็น 12-36 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ปัจจุบัน) โดยการเติบโตนี้มาจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นำเอาเทคโนโลยี 5G-IoT ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อแปลงสภาพให้เป็นดิจิทัล เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน

 

ทั้งนี้อิริคสันได้มีการสำรวจกรณีการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมบริการทางด้านการเงิน อุตสาหกรรมการค้าปลีกและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสำรวจพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ 400 กรณีตัวอย่าง 5G ถูกคาดหมายว่าจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลักจะเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโอกาสทางรายได้และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในการนำ 5G ไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านี้

 

รายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้างพร้อมมีการเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมทำให้สามารถลงรายะเอียดเจาะลึกคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการในการกำหนดขอบเขตความท้าทาย นอกจากนี้รายงานได้นำเสนอแนวทางขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการนำ 5G ไปใช้ โดยส่วนสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ได้มีการนำเสนอการริเริ่มของผู้ให้บริการรวมทั้งบทเรียนที่สำคัญในการดำเนินการด้วย

 

การสร้างโอกาสสู่รายได้จาก 5G

 

รายได้ของการปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลของผู้ให้บริการ ICT เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.6 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง 2569 เปรียบเทียบกับสภาวะปัจจุบันที่เติบโตเพียงปีละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้ให้บริการ ICT มีโอกาสในการสร้างรายได้จาก 5G-IoT เพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีรายได้เป็นสัดส่วนถึง 47 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในกลุ่มผู้ให้บริการ ICT

 

อีริคสันได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 9 กลุ่มที่ครอบคลุม 90 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทางธุรกิจจาก 5G  โดยทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติแบบ Real-time จะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้จากโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้ถึง 101 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมรองลงมาจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่าจะทำรายได้ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

โทมัส นอเรน หัวหน้างานฝ่าย 5G เชิงพาณิชย์จากอีริคสัน กล่าวว่า “กรณีศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการได้วางแผนกลยุทธ์และทำกิจกรรมเพื่อที่จะเผชิญความท้าทายกับความความสำเร็จของพวกเขา แม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มให้บริการ 5G แต่กิจกรรมเหล่านี้ เช่น การทดสอบหรือทดลองต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G”

 

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีริคสันได้เปิดเผย รายงานผลกระทบของ 5G ต่ออุตสาหกรรม แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 5G จาก 900 บริษัท พนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 10 อุตสาหกรรม

รายงานฉบับดังกล่าวได้แจ้งว่าการทดสอบ 5G จะเริ่มขึ้นในปี 2561 หลังจากนั้นกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของบริษัททั้งหมดจะมีเป้าหมายการใช้ 5G อย่างจริงจังภายในปี 2564 โดยคาดว่าภาคส่วนการผลิตในโรงงาน พลังงานและสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และบริการทางการเงิน จะเป็นอุตสาหกรรมแรก ๆ เกิดขึ้นภายในปี 2563

 

โดยสรุปตัวผลักดันสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุค 5G คือ การสร้างประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าสู่ 5G ก่อนรายอื่น (73 เปอร์เซ็นต์) การกำหนดบทบาทเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (54 เปอร์เซ็นต์) การยกระดับการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล (53 เปอร์เซ็นต์) รวมทั้งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับฐานการบริการ IoT (46 เปอร์เซ็นต์)ถูกใจบทความนี้  3