นิตยสาร MBA ครบรอบ 19 ปี จัดสัมนาความรู้ เรื่อง ICO เพื่อนักลงทุน และ นักระดมทุน

นิตยสาร MBA  จัดสัมนาในหัวข้อ  ICO  IN  ACTION  SEMINAR ยุทธการก้าวสู่ ICO  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการระดมทุน Initial Coin Offering (ICO) สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนผู้ที่สนใจ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อีเทอนิตี้ บอลล์รูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ช่วงบ่าย

 

นายทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว ผู้ก่อตั้งนิตยสาร MBA กล่าวว่า “ในฐานะสื่อ เรามีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุน  งานสัมนานี้ เราจัดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีหัวก้าวหน้า Startup นักลงทุน สื่อมวลชน ตลอดจนบุคคลที่สนใจในการเพิ่มพูน ความรู้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในเวทีสกุลเงินดิจิทัล  และเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรที่สนใจตลาดเงินดิจิทัลต่อไป”

 

ทั้งนี้ เรื่องของเงินดิจิทัลและการระดมทุน ICO กำลังเป็นกระแส และเป็นที่สนใจในกลุ่มนักลงทุน และผู้ประกอบการ โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย FinTech  และประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติระบบชำระเงิน สภานิติบัญญัติ ได้ให้ความเห็นว่า “Technology Disruption ก่อให้เกิดโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ๆ เกิดโฉมใหม่ของตลาดทุน และการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจ ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบของ ICO นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ เป็นเครื่องมือสำคัญอีกช่องทางในการระดมทุนทางการเงินที่จะช่วยสานฝันให้กับผู้ประกอบการ เกิดการระดมทุน เกิดการจ้างงาน จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาและเข้ามากำกับดูแลให้ตลาดทุนแนวใหม่นี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและธุรกิจได้จริง ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในทางเสียหายได้”

 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) กล่าวว่า “โลกกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เป็นกระแส  สึนามิที่ไม่ สามารถต่อต้านได้  ระบบโทรคมนาคม 5 G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในปี 2020-2025 จะเชื่อมโยงโลกให้เข้าสูความเป็นดิจิทัล  โลกแห่งการลงทุนและการเงินการธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เทคโนโลยี Blockchain  จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ทำให้ผู้คนมีพลังอำนาจ และขีดความสามารถในการลงทุนจะอยู่ในมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องพึ่งสถาบันการเงิน”

 

ในงานสัมนามีผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่สนใจในเรื่องสกุลเงินดิจิทัลมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ     คุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย  ผู้ก่อตั้งโครงการขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT)และโครงการจังหวัดพัฒนาเมือง  ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน)     คุณปรมินทร์   อินโสม นักพัฒนาเงินดิจิทัล  และผู้ก่อตั้ง ZCoin , SATANG  และ TDAX  คุณชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด   คุณจักรกฤช   ทัฬหชาติโยธิน Co-Founder and Chief Blockchain Officer, Six Corporation PTE Ltd. และ คุณเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด บนประเด็นของเสวนาว่าด้วย ICO : Opportunities and Consideration

 

โดยผู้จัดคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสในการต่อยอดการพัฒนาทางการเงินให้บูรณาการกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรต่อไป

 

——————————————————————ถูกใจบทความนี้  0