ทักทายวันพุธ 2/5/2561 – สิงหาคมปีนี้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นครั้งที่ 3

สวัสดีวันพุธครับ

ข่าวดี (อีกครั้ง) มีการประกาศให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านออกมาอีกจนได้ หลังจาก ไม่ได้ผลมาตลอด

เมื่อปี 2546 กระทรวงมหาดไทย ทำการแจ้งมติของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้หลักฐานจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องเรียกสำเนาจากประชาชน นี่มันไทยแลนด์ 4.0 ชัดๆ!!

ต่อมา 3 พฤษจิกายน 2557 ก็ยังมีประกาศออกมาอีกครั้ง ให้ยกเลิกการใช้สำเนา โดยหน่วยงานจะต้องจัดทำสำเนาเอง

แต่ความเป็นจริงตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ประชาชนก็ยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารราชการอื่นๆในการติดต่ออยู่ดี

เมื่อไม่ได้ผลก็ต้องทำการให้ความรู้ สอนขีดคร่อม ว่าจะเขียนอย่างไร ใส่วันที่ใช้บ้าง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำไปใช้

และในปีนี้ ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ก็จะยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านอีกครั้ง
เพื่อเป็นการก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

หวังว่าครั้งนี้จะได้ผลจริงๆ เพราะว่า สำเนาทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าหลุดออกไป
แค่สำเนาบัตรประชาชนใบเดียวก็ทำคนติดคุกมาแล้วถูกใจบทความนี้  14