โครงการ “ดีแทคพลิกไทย” เปิดผล 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบระดมทุน

23 พฤษภาคม 2561 – “ดีแทคพลิกไทย” แพลทฟอร์มออนไลน์สำหรับโครงการเพื่อสังคม ประกาศ 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบระดมทุน พร้อมอัดฉีดทุนก้อนแรก 100,000 บาท หวังร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม พร้อมอัพเกรดสถานะ dtac Reward หลังบริจาค

หลังจากการเปิดรับสมัครผู้มีไอเดียที่จะร่วมพลิกสังคม สร้างไทยให้แกร่งขึ้นภายใต้โครงการ “ดีแทคพลิกไทย” ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้มีไอเดียกว่า 500 โครงการ ใช้เวลาในการคัดเลือกและเข้าโปรแกรมบ่มเพาะโครงการให้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเพื่อสังคม จนบัดนี้ “ดีแทคพลิกไทย” อีกหนึ่งโครงการดีดีเพื่อช่วยสร้างไทยให้แกร่งได้ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อที่จะเข้าสู่รอบการระดมทุนในเฟสถัดไป

โครงการ “ดีแทคพลิกไทย” เปิดผล 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบระดมทุน

ดีแทคใจดีอัดเงินก้อนแรก 100,000 บาท พร้อมจับคู่ผู้เชี่ยวชาญขยายผลโครงการสู่ความยั่งยืน ร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม สะท้อนบทบาทเทคโนโลยีดิจิทัลต่องานพัฒนาสังคม

โดยทั้ง 10 ทีมประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 2. โครงการพัฒนาไม้เท้าพยุงปรับระดับ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. โครงการติดตั้งซูเปอร์ตะบันน้ำ โดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ 4. โครงการผลิตสื่อเพื่อป้องกันฟันผุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. โครงการโปลิศน้อย หุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง โดยสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  1. โครงการโคมไฟแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม7. โครงการ Inskru ออนไลน์แพลทฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนหลักสูตร โดยมูลนิธิ Teach for Thailand 8. โครงการสวนเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยกลุ่มสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์  9.โครงการผลิตกระดาษธรรมชาติจากเศษอาหาร โดยโรงเรียนมีชัยพัฒนา และ 10. โครงการโรงเรียนโรงเล่น พิพิธภัณฑ์ออนไลน์มีชีวิต โดย พิพิธภัณฑ์เล่นได้

ซึ่งแต่ละโครงการได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การตัดสินได้แก่ 1. ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงโอกาสเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม 2. ส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 3. สร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและการดำรงชีวิต และ 4. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งแต่ละทีมที่นำเสนอโครงการมานั้น ล้วนมีความปรารถนาอันแรงกล้าในการร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สังคมผู้สูงวัย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลตั้งต้น 100,000 บาท พร้อมรับการสนับสนุนในการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Taejai.com แพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม และผ่านการบริจาคทาง USSD ของดีแทค นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนในการเทรนนิ่งและพัฒนาโครงการกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจีแล็บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากดีแทค

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริการกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ในทุกการพัฒนาของสังคมโลกและสังคมไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่ก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ก่อให้เกิดผลกระทบปัญหาสังคมหลากหลายด้าน ทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนปัญหามลพิษและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย

             ในปัจจุบันมุมมองด้านการพัฒนาได้ถูกขยายวงกว้างมากขึ้น ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของรัฐบาล แต่ยังรวมไปถึงหน้าที่ของพลเมืองที่มีความตื่นรู้มากขึ้น (Active citizenship) มีส่วนร่วมกับสังคมที่อยู่มากขึ้นในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้คนกลุ่มนี้จะความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่เหล่า Active Citizen นี้ ยังคงขาดคุณลักษณะ 4 ประการที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ ได้แก่ 1. ทิศทาง (Direction) ในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ 2. ทักษะ (Skill) ด้านการบริหารโครงการตลอดจนทักษะเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการ 3. ทุน (Funding) อีกหนึ่งกลไกในการผลักดันโครงการให้สำเร็จและ 4. เครือข่าย (Network) หรือพันธมิตรที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้เร็วมากขึ้น

             นายราจีฟ กล่าวเสริมว่า ดีแทคจะเข้ามาช่วยในการเติมเต็มสิ่งที่โครงการพัฒนาขาดอยู่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมสร้างให้โครงการมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งการระดมทุนออนไลน์และเชื่อมโยงผู้บริจาคและผู้เชี่ยวชาญให้แก่โครงการทั้ง 10 ทีม ซึ่งนี่ถือเป็นบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนพลังของคนในสังคมในการเปลี่ยนสังคมให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม สำหรับลูกค้าดีแทคที่บริจาคผ่าน เว็บไซต์ Taejai.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ดีแทคขอมอบสิทธิพิเศษในการปรับสถานะ dtac Reward ให้เป็นสถานะ Blue Member แก่ผู้บริจาคที่ใช้เลขหมายของดีแทคเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน โดยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ภายใน 3 สัปดาห์หลังการบริจาคผ่าน SMS ยืนยันสิทธิพิเศษนี้จากดีแทค พร้อมระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสถานะ

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการที่ www.dtac.co.th/plikthai

dtac announces 10 final socially-conscious initiatives under Plik Thai campaignถูกใจบทความนี้  0