กลุ่มทรู ต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชม จาก สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดย นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 12  

เข้าเยี่ยมชม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ และฟังบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาดของกลุ่มทรู” พร้อมตอบข้อซักถาม  และในช่วงท้ายพาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศในการทำงานภายในออฟฟิศสำนักงาน ห้องสมุด อาคารทรู ทาวเวอร์รัชดา



ถูกใจบทความนี้  1