Xiaomi เตรียมเปิด IPO ในฮ่องกง

Xiaomi เตรียมเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (IPO: Initial Public Offering) ในประเทศฮ่องกงซึ่งนับว่าน่าสนใจไม่น้อยที่จะมีการเพิ่มทุนให้กับบริษัทโดยการเสนอขายหุ้นข้ามประเทศกันแบบนี้

รายงานดังกล่าวมาจากทาง Bloombergs ซึ่งได้บอกว่า Xiaomi กำลังมองหาทุนเพิ่มเติมผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่ในประเทศฮ่องกงซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่ง่จะส่งผลให้บริษัทมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว โดยคาดการณ์ว่าทุนที่ระดมไปใหม่นั้นจะนำไปใช้ใน AI และ IoT ecosystem เป็นจำนวน 30%, ใช้ในการ R&D อีก 30% และใช้สำหรับขยายตลาดทั่วโลกอีก 30% ส่วนที่เหลืออีก 10% ไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินงานต่อไป

หากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงก็จะนับการเสนอ IPO ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนับตั้งแต่ Alibaba ในปี 2014 ที่มีการเสนอ IPO สองหมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าน่าสนุกไม่น้อยที่ลงทุนกันจะๆ แบบนี้เพื่อขึ้นมาแย่งชิงตลาดให้มากยิ่งกว่าเดิม

ที่มา bloombergถูกใจบทความนี้  1