กลุ่มทรูร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กิจกรรม “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” เครือข่ายแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

กรุงเทพฯ มิถุนายน 2561 –สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย พร้อมองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านการสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ในกิจกรรม ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ของโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่โกง” (Thailand No Corruption) โดยกลุ่มทรูได้สนับสนุนการร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการนำสปอตประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ โกงข้อสอบ โกงเลือกตั้ง หัวหน้าพาโกงออกอากาศผ่านช่องรายการต่างๆ กว่า 20 ช่องของทรูวิชั่นส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปถูกใจบทความนี้  0