Wear OS มีการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่พร้อมแบบนาฬิกาที่อาจเป็น Pixel Watch

Google เผยการปรับดีไซน์ของ Wear OS ใหม่ซึ่งเน้นไปที่การใช้งานที่ง่ายขึ้นพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่าง Google Health และ Google Assistant

fly-through.gif

Easier access to notifications and more: ในการใช้งานสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น่ผานการปาดซ้ายขวาบนล่าง โดยการปาดจากบนลงล่างจะเป็นการดู % แบตเตอรี่และทางลัดในการเปิดปิดสัญญาณต่างๆ, จากล่างขึ้นบนเป็นการเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ที่มี, ปาดซ้ายมาขวาเป็น Google Now และขวามาซ้ายเป็น Google Health

NOTIFICATIONS-MK.gif

More proactive help from your Google Assistant: การแจ้งเตือนต่างๆ ฉลาดขึ้นโดยจะสามารถแสดงรายละเอียดสำคัญได้มากกว่าเดิม อาทิเช่น จะแจ้งเตือนเราในกรณีที่เราต้องใช้ร่มเมื่อเจอฝนตกหนัก หรืออย่างเวลาเรามีเที่ยวบินจะมีการบอกสถานะเที่ยวบินหรือการจองโรงแรมเอาไว้ด้วย ฯลฯ ซึ่ง Google Assistant จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ไปกว่านี้อีกในอนาคต

JOVI-TIC.gif

Smarter health coaching: Google ได้ทำงานร่วมกับ American Heart Association และ World Health Organization (WHO) เพื่อปรับโฉมเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเอง

Fit-Tile-Workout.gif

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ Google คาดว่าจะได้ฤกษ์ปล่อยให้ใช้งานในเดือนหน้าซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ Wear OS ได้ที่เว็บของ Google เอง อย่างไรก็ตามบางฟีเจอร์อาจใช้งานได้ไม่ครบขึ้นกับสมาร์ทโฟนของแต่ละคนด้วย

ที่มา googleถูกใจบทความนี้  2