Vivo ใจดีแจกจริง!!! กับงาน Thailandmobile Expo 2018

Vivo กลับมาอีกครั้งกับงาน Thailandmobile XExpo 2018 หลังจากที่เปิดตัว Vivo V11 ไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ Vivo ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง “ เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น รับไปเลยทันที! ของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท

สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 1 – 5 จะได้รับสร้อยคอทองคำ 50 สต. มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 6 – 40 จะได้รับ Smart TV TCL 32 นิ้ว รุ่น Led32s62 มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท
สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 41 -100 จะได้รับพัดลมไอเย็น Midea มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดรับบัตรคิวเวลา 10:00 น หน้าร้านTrue Coffee รายละเอียดเพิ่มเติม

กติกาการรับรางวัล
1. กติกานี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Vivo V11 / V11i เท่านั้น
2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้อง Pre – Order ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2561 หรือซื้อสมาร์ทโฟน Vivo V11 / V11i ระหว่างวันที่ 16 – 26 กันยายน 2561 กับ Brand Shop หรือตัวแทนจำหน่ายใดก็ได้ทั่วประเทศ
3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในงาน ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงเท่านั้น
3.2 สลิปใบเสร็จจากร้านค้าที่ซื้อ
3.3 วันจริงให้นำตัวเครื่อง พร้อมกล่องและสมุดรับประกันตัวเครื่องมาด้วย
หมายเหตุ :หากหลักฐานไม่ครบดังข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล

กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ในเวลา 10.00 น. จะเริ่มแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่มาเข้าแถว 100 ท่านแรก พร้อมตรวจสอบหลักฐาน
2. ในเวลา 13.30 น. จะเริ่มทำการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี100 ท่านแรก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูทvivo ห้อง Plenary Hall โดยผู้โชคดีจะต้องอยู่ในระหว่างประกาศรางวัลด้วย หากไม่อยู่ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรม
7. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถูกใจบทความนี้  3