ม. หอการค้าไทย จับมือ AIS และ พันธมิตรชั้นนำด้านไอซีที Vision Net, Tmaxsoft นำเทคโนโลยี Cloud พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registration System)

(11 ตุลาคม 2561) เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมด้าน IoT และ Cloud ของประเทศ ล่าสุด ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพันธมิตรชั้นนำด้านไอซีที Vision Net ผู้นำการให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษา และ Tmaxsoft ผู้ให้บริการ Software เทคโนโลยีการจัดเก็บฐานข้อมูลระดับ Enterprise ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นใหม่ เพื่อยกระดับวงการการศึกษาไทยไปอีกขั้น โดยการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้สำหรับ ระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยจากเดิมที่อยู่บน server ของมหาวิทยาลัยไปใช้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบจาก ทั้ง Infrastructure as a Service, Tibero Database on Cloud, และ Visionnet Application on Cloud จาก AIS เป็นรายแรกของไทย ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการได้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนและไอทีถือเป็น หัวใจสำคัญของสถาบันการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องนโยบาย Digital University 4.0 และ Thailand 4.0

ม. หอการค้าไทย จับมือ AIS และ พันธมิตรชั้นนำด้านไอซีที Vision Net, Tmaxsoft นำเทคโนโลยี Cloud พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registration System) ครั้งแรกของไทย! ยกระดับวงการการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

การร่วมพัฒนาระบบบริการการศึกษา บน Public Cloud ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้ เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านไอซีทีโซลูชันส์จาก 3 ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย

· เอไอเอสให้บริการเช่าใช้เครือข่าย (Enterprise Cloud) ในลักษณะ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยจะให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รวมตั้งแต่ CPU, RAM , Storage และ Firewall โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอส ดูแลเรื่องการติดตั้ง และดำเนินการ Configure ระบบความปลอดภัย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

· Vision Net ผู้พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registration System) ที่ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใช้งานได้แบบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอนการใช้งาน ตั้งแต่การรับนักศึกษาใหม่ จนถึงการออกปริญญาบัตร

· Tmaxsoft ให้บริการด้านฐานข้อมูล (Database Platform) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Tibero” ที่สามารถให้บริการ Database ในระดับ Enterprise ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูง อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น รองรับการใช้งานร่วมกับ Big Data & Analytics และ Cloud Technology สามารถทำงานในรูปแบบ High Availability หรือก็คือการปกป้องระบบฐานข้อมูลให้ดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่สะดุด โดยสามารถออกแบบได้ทั้งแบบที่เป็น Active – Active Cluster (Database Servers สามารถทำงานได้หลายเครื่องพร้อมๆกันแบบ Active ทั้งหมด) และ Active – Standby Cluster (Database Servers ทำงานทีละหนึ่งเครื่อง ในกรณีที่เครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีปัญหาโดยระบบจะทำการย้ายไปทำงานอีกเครื่องเป็นการทดแทน)

โดยมีข้อดีและแตกต่างจากระบบเดิม ช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย ทั้งระบบหลังบ้าน “Back End” และหน้าบ้าน “Front End” กล่าวคือ ระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud สามารถรองรับการขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว อาทิการเพิ่มจำนวน CPU, Memory, Storage และ Network Bandwidth รวมถึงการเพิ่มจำนวน Server ซึ่งทำให้สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพได้ตามความต้องการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ให้บริการ อาทิ ช่วงลงทะเบียนเรียน ช่วงรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมาก ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบรองรับการใช้งานที่มากกว่าช่วงเวลาปกติได้ และเมื่อหมดช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถปรับลด Capacity ลง ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก จากเดิมที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มาเพื่อรองรับเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆที่มีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมากเท่านั้น

ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งเอไอเอสพร้อมให้บริการ Cloud อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้กับทุกภาคส่วน และพร้อมให้คำปรึกษากับทุกองค์กรที่สนใจนำ Cloud ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ สนใจติดต่อได้ที่ Corporate call center โทร. 1149 หรือเว็บไซต์ business.ais.co.thถูกใจบทความนี้  1