ทักทายวันพุธ 10/10/2561 – Google Classroom

สวัสดีวันพุธครับ

Google ประกาศคุณสมบัติใหม่ ของ Google Classroom ที่มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา

Google Classroom มีความสามารถในการส่งแบบสอบถามให้กับนักเรียนใช้งานผ่าน Google Form และ ล็อคนักเรียนไม่ให้ออกจากหน้าจอการทดสอบได้ โดยโหมด ล็อคที่ว่าจะสามารถจัดการได้โดย Chromebook ที่โรงเรียนมีสิทธิในการควบคุมเท่านั้น

รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมโดยผู้ปกครองจะสามารถตั้งเวลา ให้ปิดเครื่องระหว่างอยู่ที่โรงเรียน

ครูสามารถที่จะจัดระเบียบงาน ด้วยหัวข้อและกลุ่มได้
นอกจากนี้ การติดต่อระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองจะทำได้อย่างง่ายดาย

ส่วนความสามารถใหม่ที่เพิ่มมานั้น เพื่อเพิ่มความสนใจจากนักเรียนในห้องเรียน ครูจะสุ่มเลือกนักเรียนมาตอบคำถาม แทนที่จะรอนักเรียนยกมือโดยสิ่งที่ครูจะต้องทำก็แค่เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้  โปรแกรมก็จะสุ่มเลือกเด็กนะเรียนมาให้อัตโนมัติ

ครูสามารถที่จะให้นักเรียนตอบ, ตั้งค่าให้โทรหานักเรียนในภายหลัง หรือ จะ mark ได้อีกว่าใครที่ไม่ได้เข้าห้องเรียนในวันนั้น
โปรแกรมจะทำการเลือกนักเรียนทั้งหมดด้วยความยุติธรรม

โอย เหมือนจะเป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อผู้ปกครองและครูมากกว่านักเรียนนะเนี่ยถูกใจบทความนี้  5