ทักทายวันพุธ 3/10/2561 – แคปซูล Hyperloop พร้อมที่จะให้โดยสารปีหน้าแล้ว

สวัสดีวันพุธครับ


Hyperloop Transportation Technologies ได้เปิดเผยว่า แคปซูลสำหรับผู้โดยสาร จะสามารถใช้งานได้แล้ว
โดยแคปซูลลำแรก เรียกว่า Quintero One อยู่ที่เมือง Puerto de Santa Maria

Quintero One มีความยาว 32 เมตร โดยส่วนของ Cabin ห้องผู้โดยสาร มีขนาด 15 เมตร

ชื่อของรถ R188 ที่ยาว 15.6 เมตรที่มีความจุ 188 ซึ่งเป็นจำนวนของผู้โดยสารยืน
โดยการคำนวนแสดงให้เห็นว่า สามารถจุที่นั่งสำหรับผู้โดยสารได้ 80 ที่นั่ง

ทางบริษัทกล่าวว่า จะเรียก แคปซูลว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่มีปีกก็คงจะไม่ผิด เพราะว่า การสร้างจำเป็นต้องใช้ความรู้ของวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ตัวแคปซูลใช้คาร์บอนไฟเบอร์ และและส่วนประกอบที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้าง เพื่อให้เป็นยาพาหนะขนส่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

Quintero เป็นนามสกลุภาษาสเปน แปลว่า “ที่ 5”

ทางบริษัทเชื่อว่า แคปซูลจะพร้อมให้โดยสารได้ ภายในปี 2019 ปีหน้านี้แล้ว

 ถูกใจบทความนี้  3