31/10/2561 ทักทายวันพุธ – ไฮโดรเจนสร้างจากแสงแดดได้แล้วนะ

สวัสดีวันพุธครับ

SPmemory ผ่าน Getty Images

ในการหาเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน นักวิทยาศาสตร์ได้มีการนำเซลล์ไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงาน ผ่านการสังเคราะห์ทางแสงโดยแบ่งน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน
กระบวนการแบบเดิมนั้นจะใช้แสงและสมบัติทางเคมี ในการสังเคราห์ แต่นักวิจัยจาก Berkeley Lab สามารถที่จะหาวิธีก้าวข้ามขั้นตอนดังกล่าวได้แล้ว

ทีมวิจัยได้สร้างอุปกรณ์สังเคราะห์แสงเทียมซึ่งเรียกว่า “เซลล์ไฟฟ้าชนิดสารกึ่งตัวนำ” (hybrid photoelectrochemical and voltaic (HPEV) cell) ที่จะทำการเปลี่ยนแสงอาทิตย์และน้ำให้เป็น ไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้า  โดยอุปกรณ์สังเคราะห์แสงที่สร้างขึ้น สามารถใช้แสงแดดที่กระทบกับชิ้นส่วนเหล่านี้ได้เล็กน้อยเท่านั้น นับเป็นก้าวเริ่มต้นในการสร้างพลังงานทางเลือก

ทีมวิจัยได้มีแผนที่จะพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
มีคำถามว่าทำไมไม่เก็บไฟฟ้าที่ได้ลงแบตเตอรี่ไว้ใช้งาน
คำตอบก็คือ แบตเตอรี่มีราคาสูง และไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเชี้อเพลิงในอนาคตถูกใจบทความนี้  4