เสียวหมี่ ผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ จอห์น เฉิน (กลาง)  ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ อินทัช พงษ์เกษม (ซ้าย)  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัทเสียวหมี่ ประเทศไทย และธนสรณ์ เจนการกิจ (ขวา) ศิลปินภาพถ่ายสตรีทอาร์ต จัดกิจกรรมเวิร์ค ช้อปนำเสนอประสบการณ์ สมาร์ทโฟนเรือธง Mi MIX 3 พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้ วยยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนได้กว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลกตั้งแต่เดื อนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ แกลลอรี่ Yenakart วิลลา กรุงเทพฯ

 

เสียวหมี่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด Mi MIX 3 กับสถิติจัดส่งสินค้ากว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2561

 

กรุงเทพ, ประเทศไทย 30 ตุลาคม 2561- ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เสียวหมี่ (Xiaomi) ตอกย้ำความสำเร็จในการบรรลุเป้ าหมายประจำปีด้วยยอดจัดส่งสมาร์ ทโฟนได้กว่า 100 ล้านเครื่อง ก่อนกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ถึง 2 เดือน และยังเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับพรี เมี่ยมรุ่นใหม่ในตระกูล  Mi MIX ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เสียวหมี่ ยังคงสานต่อพันธกิจสำคั ญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุ ณภาพในราคาที่จริงใจต่อผู้บริ โภคเพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกกั บชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและดี ไซน์เอกซ์คลูซีพ

 

ปัจจุบัน เสียวหมี่ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิ ตสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับสี่ ของโลก และเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถื อที่เติบโตเร็วที่สุ ดในประเทศไทย เรื่องราวความสำเร็จนี้เรื่มขึ้ นเมื่อเดือนมิถุนายน 2010 ในขณะที่ผู้ประกอบการเทคโนโลยี นายเหลย จุน ได้เชิญกลุ่มเพื่อนมาสังสรรค์ และสนทนาถึงเรื่องราวชีวิต เขาได้คาดการณ์ไว้ว่าอนาคตของยุ คอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนจะเข้ ามามีบทบาทสำคัญที่สุด นั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาตัดสิ นใจที่จะสร้างธุรกิจใหม่ และ เสียวหมี่ ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่วันนั้น

 

แปดปีต่อมา ก่อนที่เสียวหมี่จะถูกจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง นายเหลย จุน กล่าวว่า “เมื่อแปดปีที่แล้ว ผมมีความคิดแปลกๆ ที่จะใช้อินเทอร์เน็ ตมาทำประโยชน์กับสมาร์ทโฟนเพื่ อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสิ นค้าของจีน และทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงทุ กคนทั่วโลก ซึ่งในขณะนั้น น้อยคนที่จะสนับสนุนในความคิดนี้  แต่ต้องขอบคุณที่วันแรกของการก่ อตั้งบริษัท เราทั้ง 13 คนมีความเชื่อเดียวกั นและพยายามที่จะทำให้ความฝั นของเราเป็นจริง”

 

มาถึงวันนี้ หัวใจหลักของเสียวหมี่ยังคงเป็ นความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่ อประสิทธิภาพที่ดีและสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สินค้าของเราจะจำหน่ายในราคาที่ จริงใจต่อผู้บริโภค ดังนั้น นายเหลย จุน จึงต้องคิดอย่างพิถีพิถั นและรอบคอบในการปรับปรุงประสิ ทธิภาพของสินค้าอยู่เสมอเพื่ อเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุ ณภาพสินค้าเป็นสำคัญ ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าทุ กบาทที่เสียไปจะได้รับความคุ้ มค่าอย่างแน่นอน

 

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญและมี ความหมายที่สุดสำหรับเสียวหมี่ นาย เหลย จุน เชื่อว่า บริษัทที่ดีคือบริษัทที่ สามารถทำกำไรได้ขณะที่บริษัทที่ ยอดเยี่ยมนั้นสามารถเอาชนะใจลู กค้าได้ ในเดือนเมษายน 2561  นายเหลย จุน ประกาศกำไรสุทธิหลังหักภาษีของ Xiaomi Hardware ไม่เคยเกิน 5% และเสียวหมี่จะคืนกำไรที่เกิ นจาก 5% ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่ อมั่นและเชื่อใจให้แก่พวกเขา ในปี 2560 ที่ผ่านมา เสียวหมี่ได้แจกคูปองมูลค่ากว่า 1.43 พันล้านบาท (300 RMB) ให้แก่ลุกค้าเป็นการตอบแทน

 

นายจอห์น เฉิน  ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ เทคโนโลยี กล่าวว่า “เสียวมี่ เป็นแบรนด์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ เติบโตเร็วที่สุ ดในประเทศไทยในขณะนี้ พวกเราภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ เกิดขึ้น และการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรื อธง Mi MIX 3 จะเริ่งการเติบโตนี้ขึ้นอีก ในระดับโลก เสียวหมี่ คอร์ปอเรชั่น ได้บรรลุเป้าหมายการจัดส่งโทรศั พท์ 100 ล้านเครื่อง ไปแล้วเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา และเกินยอดจัดส่ง 90 ล้านเครื่อง ในปี 2560”

 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เสียวหมี่ได้เปิดตัวสมาร์ ทโฟนพรีเมี่ยมรุ่นใหม่ล่าสุด  Mi MIX 3 ณ กรุงปักกิ่ง หน้าจอสไลด์แสดงผลฟูลสกรีนใหม่ นี้สามารถแก้ปั ญหาการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอและยั งมีกล้องที่ทรงประสิทธิภาพอีกด้ วย นอกจากการแสดงหน้าจอแบบฟูลสกรี นที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้ว  Mi MIX 3  ยังมีฟีเจอร์การตั้งค่ากล้องที่ ได้คะแนนจาก DxO Mark สูงถึง 108 คะแนน  และได้รับการจัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพได้ ดีที่สุดในโลก ส่วนฝาด้านหลังออกแบบสวยงามโค้ งมนทั้งสี่ด้าน กับความจุสูงสุดถึง 10GB RAM

Mi MIX 3 สมาร์ทโฟนที่ให้ประสบการณ์หน้ าจอแบบฟูลสกรีน การถ่ายภาพยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพทรงพลัง มาในดีไซน์ที่สวยงาม

Mi MIX 3 มีจำหน่าย 3 สี ประกอบไปด้วย สีเขียวหยก (Jade Green), สีฟ้าพลอย (Sapphire Blue) และสีดำนิล (Onyx Black) โดยจะเริ่มจำหน่ายในประเทศจีน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับราคาและช่วงเวลาในการจั ดจำหน่ายในประเทศไทยจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้ง

 

รับชมภาพสินค้าได้ที่ : Mi MIX 3

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ มที่ : http://blog.mi.com/en/

 

***

เกี่ยวกับเสียวหมี่

เสียวหมี่ ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมายน 2553 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Main Board of the Hong Kong Stock Exchange ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (1810.HK.) เสียวหมี่ บริษัทให้บริการด้านอินเทอร์เน็ ต สมาร์ทโฟน และสมาร์ทฮาร์ดแวร์ เพื่อเชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม IoT

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นมิตรต่ อผู้ใช้งานและการเป็นบริษัทที่ โดดเด่นที่สุดในใจของลูกค้า เสียวหมี่ มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่ างต่อเนื่อง ด้วยความโฟกัสและประสิทธิภาพที่ ไม่เปลี่ยนแปลง เสียวหมี่ ไม่ลดละสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุ ณภาพที่เปี่ยมไปด้วยความจริ งใจในราคาเพื่อมอบโอกาสให้ทุ กคนบนโลกได้เพลิดเพลินกับการใช้ ชีวิตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

 

ปัจจุบัน เสียวหมี่ เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับที่ 4 ของโลก และได้สร้าง IoT แพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ด้วยสมาร์ทดีไวซ์มากกว่า 100 ล้านผลิตภัณฑ์   (ทั้งนี้ไม่รวมสมาร์ทโฟนและแล็ ปท็อป) ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสียวหมี่วางจำหน่ ายมากกว่า 70 ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และอยู่ในอันดับต้นในตลาดสำคั ญต่างๆ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเสี ยวหมี่ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.mi.com/thถูกใจบทความนี้  2