ทักทายวันพุธ 6/11/2561 – โมเดล Google ใหม่ ที่จะระบุร้านอาหารที่อาจจะมีอาหารเป็นพิษได้

อีกไม่นาน Google จะสามารถบอกได้ว่า ร้านอาหารร้านไหนที่จะเสริฟอาหารเป็นพิษ ซึ่งจะใช้อัลกอริทึ่มที่จะสามารถระบุได้แบบ real time.
โดยทำงานร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
Google ได้ทดสอบเครื่องมือการเรียนรู้ใน Chicago และ Las Vegas ที่จะระบุ ผู้ใช้ที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ “ปวดท้อง” หรือ “ท้องร่วง”
โดยจะใช้ข้อมูลจากพวกเขาเหล่านั้น ว่าได้ไปร้านอาหารใดบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดนจะเน้นร้านที่ค้นหาก่อนไปอีกด้วย

ผู้ตรวจการ จะไปสำรวจร้านอาหารจำนวนหนึ่งอยู่แล้ว แต่เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบแบบจำลองกับการตรวจสอบตามปกติของหน่วยงานด้านสุขภาพใน Chicago และ Las Vegas พบว่าอัตราโดยรวมในทั้งสองเมืองของร้านอาหารที่ไม่ปลอดภัยที่ตรวจพบโดยโมเดลนั้นอยู่ที่ 52.3%
ขณะที่อัตราการตรวจหาร้านอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยรวมโดยการตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นประจำ ทั่วทั้งสองเมืองอยู่ที่ 22.7%

นักวิจัย ของ Google ได้กล่าวว่า แบบจำลองทดสอบนี้ สามารถมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากอาหาร
เราสามารถใช้ข้อมูลออนไล์เพื่อสังเกตการณ์ได้ในเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด และยังสามารถนำข้อมูลมาใช้เพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพในเวลาอันจำกัดและประหยัดต้นทุนอีกด้วยถูกใจบทความนี้  7