“โซนี่ไทย ปฐมฤกษ์เปิดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Sony Meets Art” ผ่านฝีมือ 17 ศิลปินช่างภาพระดับแถวหน้า ที่งานโฟโต้แฟร์ 2018”

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด    นำโดย มร. เท็ตซูทากะ ซูดะ ผู้จัดการทั่วไป และนางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง ถือปฐมฤกษ์เปิดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ Sony Meets Art” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายในงานโฟโต้แฟร์ 2018   ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

นิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Sony Meets Art” ครั้งที่ 1 นี้ ได้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายสุดสร้างสรรค์โดยสุดยอดศิลปินช่างภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยและนานาชาติ จำนวน 17 ท่าน       ที่ร่วมใจกันถ่ายทอดเรื่องราวที่แตกต่างอย่างมีศิลปะ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายอย่างมีชั้นเชิงผ่านภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงภายในงานจำนวน 69 ภาพ โดยมีคุณอลิซ วิชช์โชติ ศิลปินช่างภาพอิสระ และกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้

  มร. เท็ตซูทากะ ซูดะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บ. โซนี่ ไทย จ.ก.เปิดเผยว่า “การจัดตั้งโครงการ Sony Meets Art” ขึ้นมานั้น โซนี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาวงการศิลปะการถ่ายภาพของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับช่างภาพทั้งมืออาชีพ และช่างภาพหน้าใหม่ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่มีใจรัก และหลงใหลในการถ่ายภาพได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปะ กอปรกับได้พัฒนาฝีมือ เพิ่มพูนประสบการการณ์ รวมทั้งได้ถ่ายทอดผลงานตนเองสู่สาธารณะ  ด้วยโซนี่มีทรัพยากรที่พรั่งพร้อมทั้งอุปกรณ์ และเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และสามารถรองรับการทำงานของช่างภาพได้อย่างหลากหลายและกว้างขวางในหลากหลายสาขาอาชีพ เรามุ่งหวังว่าโครงการ Sony Meets Art” จะเป็นก้าวย่างสำคัญ  ที่โซนี่ไทยจะเดินควบคู่ และเติบโตไปพร้อม ๆ กับวงการศิลปะการถ่ายภาพในเมืองไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้”

 

ทั้งนี้ โซนี่ไทยพร้อมขับเคลื่อนโครงการ Sony Meets Art ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบ และหลงใหลในการถ่ายภาพ พร้อมร่วมผลักดันให้ศิลปะการถ่ายภาพในเมืองไทยได้เติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กับบุคลากรด้านการถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ ประสบการณ์ และความสามารถในด้านการถ่ายภาพอยู่ในระดับสากล

นิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Sony Meets Art” ครั้งที่ 1 นี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินช่างภาพระดับแถวหน้าทั้งชาวไทย และต่างชาติจำนวน 17 ท่าน มาร่วมจัดแสดงผลงาน โดยมี              คุณอลิซ วิชช์โชติ เป็นภัณฑารักษ์ ร้อยเรียงภาพผ่านเรื่องราวในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

Land & Life เกรียงไกร ไวยกิจ Travel กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

(Golf Was Here)

  รชฏ วิสราญกุล   ธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง

(Life With Muay)

  ศุภฤกษ์ นฤเบศร์ไกรสีห์

(กล้องกล้วยกล้วย)

มณฑล กสานติกุล

(I Roam Alone)

  ไมเคิล ยามาชิตะ Fashion นิกกี้ โลว์
  สหชา นิลกำแหง (Uscaper)   ธนัตถ์ สิงหสุวิช
  วิรัช บริบูรณ์   ณัฐกฤษณ์ นาระต๊ะ (Kaitom Studio)
  สราวุฒิ อินทรบ พัชร ศิริวรรณ
 Wild Life กุลเชษฐ์ เชี่ยวสกุล (I love to go)
  ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ ภัณฑารักษ์  อลิซ วิชช์โชติ
  พลพิชญ์ คมสัน (Digitalay)  

น.ส. ลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง บ. โซนี่ ไทย จ.ก. ได้กล่าวเสริมว่า “ในวันนี้เรามีความภูมิใจ และอยากกล่าวคำขอบคุณครอบครัวโซนี่ทุกท่านที่ได้      ให้ความไว้วางใจเลือกใช้กล้อง และอุปกรณ์ของโซนี่ สนับสนุนให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจกล้อง              มิเรอร์เลสได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามโซนี่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่เรื่องการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับครอบครัวของเรานั่นคือเหล่าช่างภาพ และทุกคนที่ ชื่นชอบหลงใหลในการถ่ายภาพ เราอยากจะเห็นครอบครัวที่เติบใหญ่ขึ้น มีสมาชิกที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน แบ่งปันประสบการณ์ ส่งผ่านแรงบันดาลใจ และส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาวงการถ่ายภาพตลอดมา เพราะเราเชื่อว่าการขึ้นเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมถ่ายภาพ ล้วนมาพร้อมกับพันธกิจที่ต้องช่วยกันให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตก้าวไปข้างหน้า ในปีนี้โซนี่จึงได้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมมากมายเพื่อให้สอดรับความตั้งใจดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Alpha University Camp การสนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายของช่างภาพ    การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย Sony World Photography Awards ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมด้านการถ่ายภาพขององค์กรสาธารณะ สมาคม ชมรมด้านการถ่ายภาพ และสถาบันการศึกษามากมาย รวมถึงการจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Sony Meets Art” ครั้งที่ 1 นี้ด้วยเช่นกัน”

กิจกรรมไฮไลต์ที่พื้นที่จัดงานโซนี่ในงาน Photo Fair 2018

นอกเหนือจากงานนิทรรศการภาพถ่าย โซนี่ยังได้เปิดเวทีใหญ่ให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพทั้งหลายได้มาทดสอบประสิทธิภาพของกล้อง และเลนส์ของโซนี่กันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะที่ลานกิจกรรมด้านหน้าทางเข้า Hall 103 ซึ่งผู้สนใจสามารถมาทสอบประสิทธิภาพของกล้อง และเลนส์รุ่นต่าง ๆ อย่างครบครัน ที่โซนี่ขนมาให้ทดลองกันอย่างจุใจ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพอย่างแท้จริง อาทิ กล้อง A7RM3 ที่ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากช่างภาพมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติและคุณภาพกับความละเอียด 42 ล้านพิกเซล ระบบกันสั่น 5 แกน ช่องใส่การ์ด 2 ช่อง พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน,  กล้อง A9 ระดับเรือธงด้วยระบบโฟกัสที่รวดเร็ว เก็บในทุกวินาทีสำคัญที่ยากจะมีใครเทียบเท่า รวมถึง    กล้อง A7M3 ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดจนขาดตลาด สามารถหาซื้อได้ภายในงานนี้ พร้อมเลนส์ Sony ที่ยกขบวนมาให้ทดสอบกันอย่างจุใจกว่า 48 รุ่น รวมถึงสุดยอดเลนส์เทเล FE400F2.8 G Master รวมทั้งกล้อง Premium Compact หรือตระกูล RX Series กล้อง Action Cam และกล้องวิโอ Handycam และห้ามพลาดกับ High end SD Card รุ่นล่าสุดจาก Sony ที่พร้อมจำหน่ายใน Photo Fair รุ่น Tough ด้วยความจุ 64GB ราคา 5,290 บาท และ 128GB ราคา 8,690 บาท

          นอกจากนี้ โซนี่ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดงานเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับประสบการณ์ได้อย่างครบรส อาทิ เวทีเสวนาให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์โดยช่างภาพระดับแถวหน้าเมืองไทยกว่า 17 ท่าน ทั้งจากโครงการ Sony Meets Art ที่จะผลัดกันมาเป็นวิทยากรสอนเทคนิคการถ่ายภาพกันอย่างหมดเปลือกตลอด 4 วัน อาทิ ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ , พลพิชญ์ คมสัน , กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล (Golf was here) และ ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ จากเพจท่องเที่ยว Go Went Go และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากโซนี่ภายในงาน Photo Fair 2018

พร้อมกันนี้ โซนี่ยังได้จัดเตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้ลูกค้าอย่างจุใจภายในงาน Photo Fair 2018 ทั้งราคาพิเศษพร้อมส่วนลด ผ่อน 0% รับเครดิตเงินคืน รับของสมนาคุณ บริการพิเศษ รวมทั้งส่วนลดพิเศษจากแบรนด์คู่ค้ามากมาย อาทิ

 • ลูกค้าที่ซื้อกล้อง พร้อมเลนส์ โซนี่ Full Frame มากกว่า 120,000บาทในบิลเดียว ภายในงาน รับฟรีทันที ขาตั้งกล้อง Manfrotto รุ่น Befree Advanced Alpha Travel tripod มูลค่า 8,290 บาท
 • ลูกค้าที่ซื้อกล้องรุ่น A7RM3 โซนี่ผ่อนให้ฟรี 1 เดือน เมื่อทำรายการผ่อน 0% 10 เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • ซื้อกล้องรุ่น A7RM2 ราคาสุดพิเศษเมื่อซื้อแพ็คเกจคู่กับ เลนส์ SEL2470Z
 • เมื่อซื้อกล้องรุ่น A6500 รับเพิ่มฟรีทันที Battery NP-FW50 จำนวน 2 ก้อน มูลค่ารวม 4,580 บาท พร้อมสายคล้องคอ Ardel มูลค่า 1,490 บาท A6300
 • เมื่อซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ 4KHandycam ภายในงานรับเพิ่มฟรี Battery NP-FV50 และ ขาตั้งกล้อง VCT-R640 รวมมูลค่า 4,480 บาท
 • กล้องโซนี่ Premium Compact RX100M3 / 4 / 5 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อผ่อนชำระ 0% 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • ราคาสุดพิเศษจากกล้อง RX0 เพียง 19,990 บาท จาก 24,990 บาท พร้อมรับอุปกรณ์เสริมฟรีมูลค่า 9,190 บาท
 • กล้องโซนี่ Action Cam พร้อมอุปกรณ์เสริม traveling setราคาสุดพิเศษ พร้อมแลกรับของ Premium เพิ่มภายในงาน
 • พิเศษ!เมื่อซื้อสินค้า Sony ครบ 20,000 บาทใน 1 ใบเสร็จ ในงาน Photo Fair สามารถนำใบเสร็จไปเป็นส่วนลดเพิ่ม 5% ในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการจากแบรนด์คู่ค้าได้ภายในงาน Photo Fair อาทิ

o   Manfrotto,  Zhiyun, Saramonic และส่วนลดเพิ่ม 500 บาทเมื่อซื้อ Box Set Better Soft Release by Vin

 • บริการทำความสะอาดกล้อง และเลนส์ฟรี
 • เมื่อซื้อกล้องโซนี่ APS-C Sensor ทุกรุ่น รับเพิ่มฟรี เสื้อยืด A7RM3มูลค่า 350 บาท และลูกค้าที่ซื้อกล้องโซนี่ Full Frame ทุกรุ่น รับฟรีทันทีเสื้อ Jacket Sony Full Frame “Make it Perfect” มูลค่า 1,990 บาท

“การจัดกิจกรรมในงานโฟโต้แฟร์ครั้งนี้ โซนี่มีความตั้งใจที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมงานได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่จากอุปกรณ์ของโซนี่ รวมไปถึงความรู้ และเทคนิคของการถ่ายรูปจากช่างภาพผู้มากประสบการณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพ และการเป็นผู้นำตลาดกล้องฟูลเฟรม ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากช่างภาพอย่างกว้างขวางแล้วนั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนที่กำลังสนใจเรื่องการถ่ายภาพให้สนุกสนานกับการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย และขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมด้านการถ่ายภาพของเมืองไทยเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป” ลีลนากล่าวเสริม

งานนิทรรศการภาพถ่ายโครงการ Sony Meets Art” ครั้งที่ 1 และกิจกรรมพิเศษของโซนี่ภายในงาน Photo Fair 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตั้งแต่เวลา 11:00 ถึง 21:00 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร 02-715-6100ถูกใจบทความนี้  1