AIS รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ.2561

AIS นำโดย นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล Head of Customer & Service Management รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ.2561 ประเภทคลิปวิดีโอสร้างสรรค์แห่งปี จากผลงาน “สอนลุงเป็นครั้งสุดท้าย…ได้ไหม” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ.2561 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่า ที่ดีให้กับสังคม ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ

โดย “สอนลุงเป็นครั้งสุดท้าย…ได้ไหม” เป็นคลิปหนังสั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านความพยายามของคุณพ่อวัยเกษียณคนหนึ่ง ซึ่งต้องการวิธีการที่จะสื่อสารกับลูกสาวที่ห่างเหินกันเพราะความไม่เข้าใจ จึงพยายามเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร โดยมี Angel Team บริการของ AIS Contact Center ที่เข้ามาช่วยดูแล รับฟัง และให้คำแนะนำลูกค้ากลุ่มผู้สูงวัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าอกเข้าใจ มีความใจเย็น ทำให้ลูกค้าที่โทรเข้ามารู้สึกสบายใจและกล้าที่จะสอบถามการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ จาก Angel Team ตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัย ตอกย้ำการดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิด “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” ของเอไอเอสอย่างแท้จริงถูกใจบทความนี้  2