Android Tablet สามารถใช้งาน Apple Music ได้แล้ว

กาลเวลาผ่านไปยาวนานเหลือเกินสำหรับ Apple Music ซึ่งที่ผ่านมานั้นใช้งานบน Android OS ได้ตั้งแต่ปี 2015 แต่ก็เพียงเฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้น ในส่วนของ Tablet นั้นไม่เคยใช้งานได้เลย แต่แล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2015 Apple Music ได้ถูกปล่อยออกมาให้ทดสอบใช้งานในรูปแบบ Beta เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการใช้งาน iPhone แต่ชื่นชอบใน Apple Music ซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมา Apple ไม่เคยทำให้แอปฯ ดังกล่าวรองรับ Tablet เลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่า Android Tablet นั้นอาจจะมีผู้ใช้งานไม่มากรวมถึงมี Fragmentation จำนวนมากนั่นล่ะ

9to5mac ได้บอกว่า Apple Music version 2.7 ได้ลบ hamburger menu ในแถบ favor ซึ่งอยู่กึ่งกลางของ UI ออกและเพิ่มการรองรับหน้าจอขนาดใหญ่นั่นส่งผลให้ Android Tablet ทั้งหลายสามารถใช้งานแอปฯ นี้ได้แล้วนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าใครก็ตามที่ใช้งาน Android Tablet และชื่นชอบ Apple Music คงต้องไปหามาลงกันแล้วล่ะ ว่าแต่ยังมีคนใช้ Android Tablet อยู่มั้ย ?

ที่มา 9to5macถูกใจบทความนี้  2